Video: Cứu hộ len lỏi trong bùn tìm tín hiệu sống của hai công nhân