Video: Cận cảnh máy bay chiến đấu nạp nhiên liệu trên không

Việc tiếp nhiên liệu trên không được thực hiện với tốc độ bay 500km/h, dưới sự chỉ huy của một sĩ quan điều khiển trên máy bay.
Những nhiệm vụ không kích nhắm vào các mục tiêu đã được định sẵn có thể kéo dài tới 9 tiếng đồng hồ.
Tuy nhiên, những chiếc máy bay chiến đấu lại có lượng nhiên liệu khá hạn chế. Do đó, những máy bay làm nhiệm vụ tiếp nhiên liệu trên không đã ra đời nhằm giúp các phi công chiến đấu kéo dài được thời gian tác chiến của mình.
Việc tiếp nhiên liệu trên không được thực hiện với tốc độ bay 500km/h, dưới sự chỉ huy của một sĩ quan điều khiển trên máy bay.
Người điều khiển có thể phóng ra một cánh tay kim loại gồm các đường ống tái nạp nhiên liệu từ phía sau máy bay để kết nối với cánh tay tương tự từ máy bay chiến đấu.
Một cách khác là những đường ống dẫn nhiên liệu được đặt dưới cánh thùng nhiên liệu sẽ được mở ra. Một hệ thống cân bằng trên cả hai máy bay sẽ hỗ trợ việc tiếp nhiên liệu trong khi đang bay.
Với cách này, hai máy bay chiến đấu có thể được tiếp nhiên liệu cùng một lúc, với lượng nhiên liệu lên đến 10 tấn kerosene được dẫn truyền trong vòng vài phút. Máy bay chiến đấu cần được tái nạp nhiên liệu sau mỗi 1,5 đến 2 giờ bay.

Nguồn: Vietnam+
Bình luận
® GƯƠNG MẶT THƯƠNG HIỆU