Video: Bột săm pết làm phụ gia thực phẩm, hô biến đồ thối hỏng thành tươi ngon - ăn chỉ có "chết"

Loại bột săm pết có thể hô biến thực phẩm từ ôi thiu, biến màu, trở lại tươi ngon như mới vẫn được "giao dịch lén lút" trên thị trường.

( Nguồn: ANTV )

Bình luận

An toàn thực phẩm

Bệnh và thuốc

Dinh dưỡng