Video: Bên trong Ngân hàng Mắt có gì?

(VTC News) - Để lưu giữ và bảo quản giác mạc của những người hiến tặng, một ngân hàng đặc biệt đã được xây dựng, đó là Ngân hàng Mắt.

VTC14

Bình luận

VTC NEWS TV

CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

BẢN TIN 113

GIẢI TRÍ

QUỐC TẾ

KINH TẾ

GÓC THƯ GIÃN

THỂ THAO