Video: Bác sĩ chuyên nhận tạng hiến bị mang tiếng 'buôn bán nội tạng'

Các bác sĩ điều phối quá trình nhận tạng người hiến tặng và chọn bệnh nhân để ghép, thường chịu hàm oan là buôn bán nội tạng.

Bình luận

An toàn thực phẩm

Bệnh và thuốc

Dinh dưỡng