Vì sao Trung Quốc từ bỏ chính sách một con?

VideoThứ Sáu, 30/10/2015 11:49:00 +07:00

Với việc thông qua chính sách 2 con, Trung Quốc hy vọng có thể giải quyết tình trạng già hóa dân số cũng như sự trì trệ trong phát triển kinh tế hiện nay.

(VTC News) - Với việc thông qua chính sách 2 con, Trung Quốc hy vọng sẽ có thể giải quyết tình trạng già hóa dân số cũng như sự trì trệ trong phát triển kinh tế hiện nay.
Bình luận
vtc.vn