Báo Điện tử VTC News

Vì sao thay đổi mã vùng điện thoại cố định?

(VTC News) – Bộ Thông tin và Truyền thông đã giải thích lý do Bộ thay đổi mã vùng điện thoại của 59 tỉnh, thành phố.

Ngày 22/12/2014, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư 22/2014/TT-BTTTT ban hành Quy hoạch kho số viễn thông.

Theo đó, mã vùng điện thoại cố định của 59/63 tỉnh, thành phố sẽ thay đổi. Bốn địa phương có mã vùng không đổi là Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình và Hà Giang. Quy hoạch này có hiệu lực từ ngày 1/3/2015.

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, lý do thay đổi mã vùng điện thoại cố định là vì trong những năm vừa qua số lượng thuê bao điện thoại di động ngày càng tăng, ngược lại số lượng thuê bao điện thoại cố định ngày càng giảm. Xu hướng suy giảm số thuê bao điện thoại cố định có thể vẫn diễn ra trong những năm tới.

       Mã vùng điện thoại cố định của 59 tỉnh thành sẽ thay đổi 

Mã vùng điện thoại cố định của 59 tỉnh thành sẽ thay đổi 

Hiện tại, tổng số thuê bao điện thoại cố định và di động khoảng 130 triệu, trong đó số lượng thuê bao điện thoại cố định khoảng gần 7 triệu (chiếm khoảng 5,4% tổng số thuê bao), số lượng thuê bao điện thoại di động khoảng hơn 120 triệu (chiếm khoảng 94,6% tổng số thuê bao).

Tổng số đầu mã tối đa có thể quy hoạch làm mã vùng và mã mạng là 9. Theo quy hoạch cũ thì số đầu mã làm mã vùng cho mạng cố định là 7 và làm mã mạng cho mạng di động là 2.

"Điều này bộc lộ sự thiếu hiệu quả trong quy hoạch, sử dụng kho số giữa mạng cố định và mạng di động", Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá.

Video: Nấu iPhone 6 trong nước sôi 100 độ C


“Về lâu dài, với sự phát triển mạnh mẽ của thị trường viễn thông di động sẽ dẫn đến thiếu số cho di động trong khi thừa số cho cố định” – Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết.

Quy hoạch mới đã giải quyết bất cập này bằng việc quy hoạch 1 đầu mã làm mã vùng; 8 đầu mã làm mã mạng, trong đó 6 đầu mã làm mã mạng cho mạng di động, 1 đầu mã làm mã mạng sử dụng cho thuê bao di động là thiết bị và 1 đầu mã làm mã mạng cho các mạng viễn thông khác như mạng viễn thông cố định vệ tinh, mạng viễn thông dùng riêng, mạng điện thoại Internet và dự phòng.

Quy hoạch mới đã giải quyết bất cập này bằng việc quy hoạch độ dài mã vùng là 2 hoặc 3 chữ số, độ dài số thuê bao điện thoại cố định giữ nguyên là 7 hoặc 8 chữ số phụ thuộc vào vùng đánh số cụ thể.

Cụ thể, về độ dài mã vùng, 2 thành phố (thành phố Hà Nội và Tp HCM) có độ dài 2 chữ số; 61 tỉnh/thành phố có độ dài 3 chữ số.

Về độ dài số thuê bao điện thoại cố định thì vẫn giữ nguyên như hiện tại. Như vậy, độ dài quay số khi gọi đường dài trong nước hoặc gọi từ mạng di động đến thuê bao điện thoại cố định là thống nhất trên toàn quốc, đều là 11 chữ số bao gồm cả số mào đầu quốc gia "0".

Mã vùng mới của một số địa phương từ 1/3 tới:

              Hà Nội               4              24

Hà Nội  4 24

Thanh Hà


Loading...
Bình luận
® GƯƠNG MẶT THƯƠNG HIỆU