Vì sao người Trung Quốc cúng kẹo dẻo cho ông Táo ngày 23 tháng Chạp?

(VTC News) - Ngày 23 tháng Chạp hàng năm, người Trung Quốc sẽ cúng kẹo dẻo cho Táo quân với mong muốn thần bếp nói ngọt với Ngọc Hoàng về gia chủ.

VTC14

Bình luận

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế

Góc thư giãn

Truyền hình thể thao