Vì sao năm nay Việt Nam hứng chịu số lượng bão nhiều kỷ lục?

Chưa khi nào Việt Nam đón tới 16 cơn bão chỉ trong một năm như năm 2017, tại sao lại như vậy?

VTC14

Bình luận

VTC NEWS TV

CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

BẢN TIN 113

GIẢI TRÍ

QUỐC TẾ

KINH TẾ

GÓC THƯ GIÃN

THỂ THAO