• Zalo

Vì sao dừng triển khai công trình hàng hải đầu tiên theo hình thức PPP tại Đà Nẵng?

Kinh tế Thứ Hai, 22/10/2018 17:39:00 +07:00

Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý dừng thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến luồng vào khu bến cảng Thọ Quang, Cảng biển Đà Nẵng theo đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (GTVT) và các bộ liên quan.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến luồng vào khu bến cảng Thọ Quang, Cảng biển Đà Nẵng là công trình hạ tầng hàng hải đầu tiên được triển khai theo hình thức PPP, loại hợp đồng xây dựng - thuê dịch vụ - chuyển giao (BLT) nhưng gặp khó về nguồn vốn thanh toán cho nhà đầu tư.

tho_quang 2

Dự án đầu tư xây dựng tuyến luồng vào khu bến cảng Thọ Quang, Cảng biển Đà Nẵng không thể tiếp tục triển khai. (Ảnh: Đ.K) 

Để có cơ sở tiếp tục triển khai dự án theo Thông tư số 14/2017/TT-BTC, nhằm phục vụ nhu cầu khai thác của khu bến tổng hợp Thọ Quang, Bộ GTVT có Văn bản số 2290/BGTVT-ĐTCT ngày 7/3/2018 gửi Bộ Tài chính để thỏa thuận lại về nguồn vốn thanh toán cho nhà đầu tư.

Đến ngày 10/4/2018, Bộ Tài chính có Văn bản số 4110/BTC-TCDN trả lời việc nạo vét để đầu tư, nâng cấp tuyến luồng hàng hải không thuộc danh mục các nhiệm vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải theo quy định.

Văn bản của Bộ Tài chính nêu rõ: “Việc Bộ GTVT đề nghị tiếp tục sử dụng nguồn thu phí bảo đảm hàng hải nộp ngân sách nhà nước để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án xây dựng tuyến luồng hàng hải vào khu cảng Thọ Quang, Đà Nẵng theo quy định hiện hành và theo hợp đồng BLT; bố trí vốn này thanh toán trong nguồn sự nghiệp kinh tế hàng hải hàng năm, dự kiến trong 5 năm (từ 2018 đến 2023) là chưa đủ cơ sở pháp lý để thực hiện”.

th

Bến cảng, âu thuyền Thọ Quang, Đà Nẵng. (Ảnh: Đ.N) 

Cụ thể, việc sử dụng nguồn thu phí bảo đảm hàng hải để thanh toán cho nhà đầu tư phải tuân thủ Luật Ngân sách nhà nước và Luật Đầu tư công, có trong kế hoạch trung hạn từng kỳ được cấp thẩm quyền thông qua.

Tuy nhiên, việc điều chỉnh bổ sung vốn này vào nguồn vốn dự phòng trung hạn 2016 - 2020 là không khả thi. Tại thời điểm này không đủ điều kiện để xây dựng, trình cấp thẩm quyền thông qua nguồn vốn trong kế hoạch ngân sách trung hạn 2021 - 2025.

Vì vậy, Bộ GTVT và một số bộ liên quan đã có văn bản đề nghị Thủ tướng cho phép dừng thực hiện dự án. Trên cơ sở đó, Thủ tướng đã đồng ý dừng thực hiện dự án này.

Tuy nhiên, Thủ tướng giao Bộ GTVT chủ động phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, UBND TP Đà Nẵng và các cơ quan nghiên cứu, cân đối và bố trí nguồn vốn để có thể tiếp tục triển khai thực hiện dự trong thời gian tới.

XUÂN TIẾN
Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin