Vi phạm tài nguyên rừng giảm đáng kể

(VTC News) - Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong những năm qua, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng đã đạt được những kết quả to lớn. Số vụ vi phạm giảm, thiệt hại tài nguyên rừng do hành vi trái pháp luật gây ra giảm và diện tích rừng hằng năm tăng lên đáng kể. 
Đánh giá về công tác bảo vệ rừng trong những năm qua, Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thông cho biết, số vụ vi phạm giảm (so với năm 1998, số vụ vi phạm năm 2005 giảm 37% và năm 2010 giảm 46%).

Thiệt hại tài nguyên rừng do hành vi trái pháp luật gây ra giảm (so với năm 1998 diện tích rừng bị thiệt hại năm 2005 giảm 24% và năm 2010 giảm 60%); Diện tích rừng hàng năm tăng 0,62% (bình quân tăng thêm 200.000ha/năm) cụ thể: Số vụ vi phạm năm 1998 là 62.357 vụ, năm 2005 là 39.440 vụ và đến năm 2010 là 33.857 vụ. 

Diện tích rừng mất đi do các hành vi vi phạm lâm luật tuy vẫn còn cao nhưng đã có xu hưởng giảm nhiều. Nếu đến năm 1998 là 18.377 ha, năm 2005 là 13.942 ha thì đến năm 2010 chỉ còn 7.415 ha. 
 Bộ Trưởng Cao Đức Phát đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong việc triển khai thực hiện dự án trồng mới  5 triệu ha rừng (Ảnh: MP)

Theo Bộ trưởng Bộ Nông Nghiệp, ông Cao Đức Phát, việc triển khai thực hiện dự án ‘trồng mới 5 triệu ha rừng’ giai đoạn năm 1998-2010 đã đạt được những thành công.

Hàng năm, tỷ lệ rừng trồng mới được tăng lên, diện tích đất trống đồi núi trọc cũng được phủ xanh. Tính da dạng sinh thái, môi trường được đảm bảo. Tỷ lệ che phủ lên trên 40% diện tích của cả nước. Theo đó, tổng diện tích đã trồng và khoanh nuôi tái sinh rừng đạt 4.675.006 ha trong đó, rừng trồng đạt 2.450.010 ha/ 3.000.000 ha (đạt 81% kế hoạch), khoanh nuôi tái sinh rừng được 1.283.350 ha/1.000.000 ha (đạt 128% kế hoạch).
Tuy nhiên, Bộ trưởng Cao Đức Phát cũng chỉ rõ một số những tồn tại, yếu kém trong công tác quản ký, bảo vệ và phát triển rừng như trong thời gian qua các cơ quan báo chí đã phản ánh tại một số địa phương, khu vực tỉnh thành trong cả nước. Đó là do nhận thức về lâm nghiệp của các nghành các cấp vẫn còn chưa đầy đủ, hệ thống chính sách lâm nghiệp còn thiếu đồng bộ, hệ thống quản lý cũng còn nhiều bất cấp…
Theo đánh giá toàn chung của Bộ Nông nghiệp, dự án trồng 5 triệu ha rừng đã đem lại hiệu quả to lớn về kinh tế, xã hội và môi trường trong đó đối tượng hưởng lợi chính là đồng bào miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, dân tộc thiểu số. 

Quang Tùng - Phan Mạnh

Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN