• Zalo

Vênh số liệu tài chính tại ‘ông lớn’ PVFCCo

Kinh tế Chủ Nhật, 11/11/2018 17:44:00 +07:00

Kiểm toán nhà nước đã yêu cầu PVFCCo rà soát lại một số nghiệp vụ trong công tác tài chính - kế toán, điều chỉnh số liệu trên sổ kế toán và báo cáo tài chính năm 2016, 2017.

Quá trình kiểm toán tại Tổng công ty Phân bón và hóa chất dầu khí PVFCCo (mã chứng khoán DPM), Kiểm toán nhà nước đã đưa ra báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính, liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước của doanh nghiệp trong hai năm 2016 - 2017.

Một trong các điểm chính trong quá trình kiểm toán tại đơn vị là số liệu về doanh thu, lợi nhuận trước thuế và sau thuế của PVFCCo.

Cụ thể, theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán độc lập của PVFCCo năm 2016, các chỉ tiêu này lần lượt là 8.170 tỷ đồng, 1.393 tỷ đồng và 1.165 tỷ đồng.

Tương tự, các số liệu tương ứng của năm 2017 lần lượt là 8.178 tỷ đồng, 853 tỷ đồng và 708 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo kết quả của Kiểm toán nhà nước, các con số này của năm 2016 lần lượt là 8.171 tỷ đồng, 1.400 tỷ đồng và 1.167 tỷ đồng. Của năm 2017 lần lượt là 8.187 tỷ đồng, 1.052 tỷ đồng và 895 tỷ đồng(năm 2017).

Các số liệu này có sự “vênh” nhau giữa hai báo cáo của PVFCCo và Kiểm toán nhà nước. Đặc biệt, số liệu lợi nhuận trước thuế và sau thuế 2017 theo kết quả kiểm toán tăng 199 tỷ đồng và 187 tỷ đồng so với kiểm toán độc lập.

a1

 Nhà máy Đạm Phú Mỹ. (Ảnh: PVFCCo)

Kiểm toán nhà nước đã yêu cầu PVFCCo rà soát lại một số nghiệp vụ trong công tác tài chính - kế toán để phản ánh kịp thời các nghiệp vụ này trong niên độ kế toán. Cụ thể là điều chỉnh số liệu trên sổ kế toán và báo cáo tài chính năm 2016, 2017, đồng thời nộp bổ sung khoản thuế thu nhập doanh nghiệp tăng thêm là 17 tỷ đồng do thay đổi kết quả sản xuất kinh doanh.

Theo PVFCCo, số liệu lợi nhuận trước thuế và sau thuế có sự chênh lệch là do một số nguyên nhân. Trước hết, một số chi phí sửa chữa lớn do thời điểm kết thúc vào 31/12/2017 nên công ty mẹ chưa ghi nhận giảm giá vốn vào báo cáo tài chính năm 2017 (111 tỷ đồng). Công ty mẹ đã hạch toán tăng tài sản vào báo cáo tài chính 9 tháng 2018.

Thứ nữa, chi phí sửa chữa bảo dưỡng tổng thể thực tế giảm 43 tỷ đồng so với dự toán làm giảm giá vốn tương ứng. Công ty mẹ đã hạch toán hoàn nhập chi phí sửa chữa vào báo cáo tài chính 6 tháng 2018.

Bên cạnh đó, chi phí bán hàng giảm 9 tỷ đồng do phân bổ lại chi phí vận chuyển đối với lượng hàng tồn kho cuối kỳ.

Cùng đó, chi phí quản lý giảm 23 tỷ đồng do phân loại lại một số mục chi phí tiền lương, hoàn nhập một số chi phí trích trước và phân bổ lại công cụ dụng cụ tại công ty mẹ và công ty con.

PVFCCo cho biết sẽ nghiêm túc tiếp thu, thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước để hoàn thiện công tác nghiệp vụ của mình.

Hoàng Hưng
Bạn có cảm nghĩ gì về "Vênh số liệu tài chính tại ‘ông lớn’ PVFCCo" ?. Chia sẻ ý kiến của bạn tại đây
Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin