• TRANG CHỦ
  • Thế giới

Vệ sỹ áo đen tại Hội nghị cấp cao APEC

Những vệ sỹ luôn luôn theo sát các nguyên thủ trong nhiều sự kiện

Những vệ sỹ luôn luôn theo sát các nguyên thủ trong nhiều sự kiện

Họ là những vệ sỹ áo đen chuyên trách an toàn cho các nguyên thủ

Họ là những vệ sỹ áo đen chuyên trách an toàn cho các nguyên thủ

Những vệ sỹ đeo cặp kính râm với khuôn mặt lạnh lùng, nghiêm trang

Những vệ sỹ đeo cặp kính râm với khuôn mặt lạnh lùng, nghiêm trang

Những hộp đen nhỏ được giấu trong áo các vệ sỹ

Những hộp đen nhỏ được giấu trong áo các vệ sỹ

Những vệ sỹ ầm thầm bảo vệ các nguyên thủ quốc gia trong thời gian diễn ra APEC

Những vệ sỹ ầm thầm bảo vệ các nguyên thủ quốc gia trong thời gian diễn ra APEC

Một vệ sỹ áo đen khác đang quan sát tình hình xung quanh

Một vệ sỹ áo đen khác đang quan sát tình hình xung quanh

Những vệ sỹ áo đen luôn đề cao cảnh giác, bằng mọi cách bảo vệ cho các nguyên thủ

Những vệ sỹ áo đen luôn đề cao cảnh giác, bằng mọi cách bảo vệ cho các nguyên thủ

Vệ sỹ áo đen đeo kính râm tại Hội nghị cấp cao APEC ở Bắc Kinh

Vệ sỹ áo đen đeo kính râm tại Hội nghị cấp cao APEC ở Bắc Kinh

Vệ sỹ các nước ở sân bay Bắc Kinh

Vệ sỹ các nước ở sân bay Bắc Kinh

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất