• TRANG CHỦ
  • Thế giới

Vẻ đẹp ma quái của mỏ muối hoang Crưm

Làn nước màu đỏ đối lập với bầu trời xanh cùng các mảnh gỗ cũ kỹ đã tạo nên vẻ đẹp của bức ảnh

Làn nước màu đỏ đối lập với bầu trời xanh cùng các mảnh gỗ cũ kỹ đã tạo nên vẻ đẹp của bức ảnh

Những mảng muối bám tự nhiên vào các cây cọc gỗ

Những mảng muối bám tự nhiên vào các cây cọc gỗ

Khu vực này còn được gọi là hồ Sivash, nơi tạo ra rất nhiều muối tự nhiên

Khu vực này còn được gọi là hồ Sivash, nơi tạo ra rất nhiều muối tự nhiên

Các cẩu trúc gỗ còn sót lại của những mỏ muối trước đây

Các cẩu trúc gỗ còn sót lại của những mỏ muối trước đây

Bầu trời và mặt nước ở hồ Sivash, Crưm

Bầu trời và mặt nước ở hồ Sivash, Crưm

Những lớp muối bám dày trên các khu vực cạn nước

Những lớp muối bám dày trên các khu vực cạn nước

Dự tính trong hồ Sivash còn khai thác được khoảng 200 triệu tấn muối

Dự tính trong hồ Sivash còn khai thác được khoảng 200 triệu tấn muối

Ánh sáng mặt trời phản chiếu qua mặt hồ

Ánh sáng mặt trời phản chiếu qua mặt hồ

Các mảng muối bám vào cọc gỗ

Các mảng muối bám vào cọc gỗ

Cấu trúc gỗ còn sót lại từ các mỏ trước đây

Cấu trúc gỗ còn sót lại từ các mỏ trước đây

Cấu trúc gỗ còn sót lại từ các mỏ trước đây

Cấu trúc gỗ còn sót lại từ các mỏ trước đây

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất