Vay 300 triệu đồng, bị chủ nợ thuê côn đồ ép viết giấy nợ 1,5 tỷ đồng

(VTC News) - Vì muốn đòi nợ 300 triệu đồng cùng tiền lãi, Duyên đã thuê một số đối tượng côn đồ đến nhà con nợ đe dọa, chửi bới, ép viết giấy nợ số tiền 1,5 tỷ đồng.

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế