• TRANG CHỦ
  • Thế giới

Vào trong nhà máy in tuyệt mật của Nga

Một công nhân chuẩn bị giấy in tiền

Một công nhân chuẩn bị giấy in tiền

Nhà máy ngoài in tiền còn sản xuất một số sản phẩm yêu cầu bảo mật như trái phiếu, hộ chiếu..

Nhà máy ngoài in tiền còn sản xuất một số sản phẩm yêu cầu bảo mật như trái phiếu, hộ chiếu..

Công nhân kiểm tra các chi tiết in trên tờ tiền

Công nhân kiểm tra các chi tiết in trên tờ tiền

Đây là một trong số 8 chi nhánh của đơn vị đảm nhận nhiệm vụ in tiền ở Nga

Đây là một trong số 8 chi nhánh của đơn vị đảm nhận nhiệm vụ in tiền ở Nga

Chỉ riêng nhà máy in Perm có 2.000 nhân viên làm việc

Chỉ riêng nhà máy in Perm có 2.000 nhân viên làm việc

Kiểm tra số seri của từng tờ tiền

Kiểm tra số seri của từng tờ tiền

Hệ thống kiểm tra chất lượng tự động bên trong nhà máy

Hệ thống kiểm tra chất lượng tự động bên trong nhà máy

Quá trình cắt nhỏ các tờ tiền

Quá trình cắt nhỏ các tờ tiền

In các chi tiết bảo mật lên tiền

In các chi tiết bảo mật lên tiền

Đóng gói tiền

Đóng gói tiền

Những tờ tiền không đủ tiêu chuẩn sẽ bị loại tự động

Những tờ tiền không đủ tiêu chuẩn sẽ bị loại tự động

Kiểm tra tiền đã đóng gói lần cuối

Kiểm tra tiền đã đóng gói lần cuối

Sau đó ép chân không trong các túi ni lông trong suốt

Sau đó ép chân không trong các túi ni lông trong suốt

Một trong những giai đoạn kiểm tra hình ảnh 3 chiều

Một trong những giai đoạn kiểm tra hình ảnh 3 chiều

Kiểm tra các gói tiền đã đóng

Kiểm tra các gói tiền đã đóng

Vận chuyển đến nơi tập kết

Vận chuyển đến nơi tập kết

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất