Vào nơi sản xuất quân phục quân đội VN

Thời sựThứ Tư, 15/01/2014 07:33:00 +07:00

Tổng công ty 28 là một trong những doanh nghiệp dệt may hàng đầu nước ta và cũng là nơi đang sản xuất quân phục cho quân đội Việt Nam. (Theo QĐND)

Tổng công ty 28 là một trong những doanh nghiệp dệt may hàng đầu nước ta và cũng là nơi đang sản xuất quân phục cho quân đội Việt Nam. (Theo QĐND)
Được thành lập sau ngày đất nước thống nhất, Tổng công ty 28 từ một xưởng may quy mô nhỏ nay đã trở thành một đơn vị đầu đàn của nhành dệt may quân đội và là một trong 5 doanh nghiệp dệt may hàng đầu của Việt Nam.

Được thành lập sau ngày đất nước thống nhất, Tổng công ty 28 từ một xưởng may quy mô nhỏ nay đã trở thành một đơn vị đầu đàn của nhành dệt may quân đội và là một trong 5 doanh nghiệp dệt may hàng đầu của Việt Nam.

Tổng Công ty đã đầu tư đồng bộ hệ thống khép kín từ kéo sợi, dệt, nhuộm, hoàn tất và xử lý bảo vệ môi trường, may mặc và <a href='http://vtc.vn/kinh-te.1.0.html' >kinh doanh</a> bán buôn, bán lẻ các sản phẩm dệt may. Trong ảnh là công nhân vận hành máy sợi thô tại xí nghiệp sợi.

Tổng Công ty đã đầu tư đồng bộ hệ thống khép kín từ kéo sợi, dệt, nhuộm, hoàn tất và xử lý bảo vệ môi trường, may mặc và kinh doanh bán buôn, bán lẻ các sản phẩm dệt may. Trong ảnh là công nhân vận hành máy sợi thô tại xí nghiệp sợi.

Với máy móc hiện đại và tác phong làm việc chuyên nghiệp, Tổng công ty 28 đang tạo ra những sản phẩm chất lượng tốt nhất phục vụ quân đội và xuất khẩu ra thị trường nước ngoài… Trong ảnh là dây chuyền máy sợi con hiện đại.

Với máy móc hiện đại và tác phong làm việc chuyên nghiệp, Tổng công ty 28 đang tạo ra những sản phẩm chất lượng tốt nhất phục vụ quân đội và xuất khẩu ra thị trường nước ngoài… Trong ảnh là dây chuyền máy sợi con hiện đại.

Công nhân Tôn Nữ Thị Thanh Thảo, xí nghiệp sợi, vận hành, làm chủ thiết bị hiện đại.

Công nhân Tôn Nữ Thị Thanh Thảo, xí nghiệp sợi, vận hành, làm chủ thiết bị hiện đại.

May quân phục hải quân tại xí nghiệp may.

May quân phục hải quân tại xí nghiệp may.

Kết thúc công đoạn nhuộm, vải sẵn sàng trở thành quân trang phục vụ bộ đội.

Kết thúc công đoạn nhuộm, vải sẵn sàng trở thành quân trang phục vụ bộ đội.

Chuyền may 7, xí nghiệp may đo, luôn đạt năng suất cao, chất lượng tốt.

Chuyền may 7, xí nghiệp may đo, luôn đạt năng suất cao, chất lượng tốt.

Công nhân Nguyễn Đình Thiều vận hành máy sợi thô.

Công nhân Nguyễn Đình Thiều vận hành máy sợi thô.

Cán bộ, công nhân xí nghiệp dệt thi đua chào mừng kỷ niệm 69 năm ngày thanh lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Cán bộ, công nhân xí nghiệp dệt thi đua chào mừng kỷ niệm 69 năm ngày thanh lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

May quân phục dã chiến tại xí nghiệp may đo.

May quân phục dã chiến tại xí nghiệp may đo.

May đo tiêu chuẩn tại một cửa hàng của Tổng Công ty.

May đo tiêu chuẩn tại một cửa hàng của Tổng Công ty.

   
Được thành lập sau ngày đất nước thống nhất, Tổng công ty 28 từ một xưởng may quy mô nhỏ nay đã trở thành một đơn vị đầu đàn của nhành dệt may quân đội và là một trong 5 doanh nghiệp dệt may hàng đầu của Việt Nam.

Được thành lập sau ngày đất nước thống nhất, Tổng công ty 28 từ một xưởng may quy mô nhỏ nay đã trở thành một đơn vị đầu đàn của nhành dệt may quân đội và là một trong 5 doanh nghiệp dệt may hàng đầu của Việt Nam.

Tổng Công ty đã đầu tư đồng bộ hệ thống khép kín từ kéo sợi, dệt, nhuộm, hoàn tất và xử lý bảo vệ môi trường, may mặc và kinh doanh bán buôn, bán lẻ các sản phẩm dệt may. Trong ảnh là công nhân vận hành máy sợi thô tại xí nghiệp sợi.

Tổng Công ty đã đầu tư đồng bộ hệ thống khép kín từ kéo sợi, dệt, nhuộm, hoàn tất và xử lý bảo vệ môi trường, may mặc và kinh doanh bán buôn, bán lẻ các sản phẩm dệt may. Trong ảnh là công nhân vận hành máy sợi thô tại xí nghiệp sợi.

Với máy móc hiện đại và tác phong làm việc chuyên nghiệp, Tổng công ty 28 đang tạo ra những sản phẩm chất lượng tốt nhất phục vụ quân đội và xuất khẩu ra thị trường nước ngoài… Trong ảnh là dây chuyền máy sợi con hiện đại.

Với máy móc hiện đại và tác phong làm việc chuyên nghiệp, Tổng công ty 28 đang tạo ra những sản phẩm chất lượng tốt nhất phục vụ quân đội và xuất khẩu ra thị trường nước ngoài… Trong ảnh là dây chuyền máy sợi con hiện đại.

Công nhân Tôn Nữ Thị Thanh Thảo, xí nghiệp sợi, vận hành, làm chủ thiết bị hiện đại.

Công nhân Tôn Nữ Thị Thanh Thảo, xí nghiệp sợi, vận hành, làm chủ thiết bị hiện đại.

May quân phục hải quân tại xí nghiệp may.

May quân phục hải quân tại xí nghiệp may.

Kết thúc công đoạn nhuộm, vải sẵn sàng trở thành quân trang phục vụ bộ đội.

Kết thúc công đoạn nhuộm, vải sẵn sàng trở thành quân trang phục vụ bộ đội.

Chuyền may 7, xí nghiệp may đo, luôn đạt năng suất cao, chất lượng tốt.

Chuyền may 7, xí nghiệp may đo, luôn đạt năng suất cao, chất lượng tốt.

Công nhân Nguyễn Đình Thiều vận hành máy sợi thô.

Công nhân Nguyễn Đình Thiều vận hành máy sợi thô.

Cán bộ, công nhân xí nghiệp dệt thi đua chào mừng kỷ niệm 69 năm ngày thanh lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Cán bộ, công nhân xí nghiệp dệt thi đua chào mừng kỷ niệm 69 năm ngày thanh lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

May quân phục dã chiến tại xí nghiệp may đo.

May quân phục dã chiến tại xí nghiệp may đo.

May đo tiêu chuẩn tại một cửa hàng của Tổng Công ty.

May đo tiêu chuẩn tại một cửa hàng của Tổng Công ty.

   
Bình luận

Bạn chưa nhập nội dung bình luận

vtc.vnGửi bình luận

Họ tên tối thiểu 2 ký tự !