Vận tải biển Phương Đông 6 tháng lỗ 284 tỷ đồng

(VTC News) - CTCP Vận tải biển và thương mại Phương Đông (Vận tải biển Phương Đông) lỗ hợp nhất hơn 284 tỷ đồng sau thuế trong nửa đầu 2018, theo báo cáo tài chính hợp nhất bán niên vừa được công bố.

Lỗ nặng, vốn sở hữu âm

Con số này cao hơn 186 tỷ đồng so với cùng thời điểm 2017, tức tăng tới 189%.

Van tai bien Phuong Dong 6 thang lo 284 ty dong hinh anh 1

 CTCP Vận tải biển và thương mại Phương Đông tiếp tục lỗ nặng trong nửa đầu 2018.

Dù lỗ nặng song doanh thu thuần trong nửa đầu năm của Vận tải biển Phương Đông lại tăng 206%, đạt 141 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ là 46 tỷ đồng. Trong số này, vận tải biển mang lại nguồn thu lớn nhất 140 tỷ đồng, thu từ bán hàng hóa 1,2 tỷ đồng, còn lại từ các hoạt động khác.

Hoạt động tài chính mang lại khoản doanh thu không đáng kể, khoảng 153 triệu đồng, thấp hơn rất nhiều so cùng kỳ, đạt hơn 3 tỷ đồng, tức giảm 95%. Nguyên nhân do kỳ trước Vận tải biển Phương Đông ghi nhận hơn 3 tỷ đồng chênh lệch tỷ giá.

Trong kỳ không ghi nhận chi phí bán hàng nhưng do giá vốn bán hàng bất ngờ tăng vọt, lên 185 tỷ đồng, cao hơn cùng kỳ 117 tỷ đồng khiến doanh nghiệp lỗ hơn 43 tỷ đồng.

Chi phí quản lý doanh nghiệp là 8,3 tỷ đồng, giảm so 13,5 tỷ đồng của cùng kỳ 2017.

Các công ty liên kết mang đến khoản lỗ 62 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm cho Vận tải biển Phương Đông.

Trong khoảng thời gian trên, Vận tải biển Phương Đông ghi nhận khoản thu nhập khác khoảng 7,5 tỷ đồng nhưng chi phí khác bất ngờ tăng tới 108 tỷ đồng, khiến doanh nghiệp bị lỗ hơn 284 tỷ đồng.

Vận tải biển Phương Đông hiện đang nợ hơn 4.982 tỷ đồng, trong đó 2.810 là nợ ngắn hạn, 2.172 là nợ dài hạn, khiến doanh nghiệp phải trả hơn 44 tỷ đồng lãi vay.

Doanh nghiệp đang âm vốn chủ sở hữu hơn 3.841 tỷ đồng.

Nghi ngờ nhiều khoản vay

Tại báo cáo tài chính hợp nhất, kiểm toán viên đã đưa ra một số ý kiến ngoại trừ liên quan đến các khoản vay và tài sản đảm bảo thế chấp của Vận tải biển Phương Đông.

Theo kiểm toán, từ 2016, Vận tải biển Phương Đông đã ghi giảm giá trị khoản vay hơn 637 tỷ đồng tại, tương ứng với giá trị còn lại của tàu Nosco Victory - tài sản đảm bảo cho khoản vay tại ngân hàng.

Tuy nhiên, đến thời điểm 30/6, kiểm toán vẫn chưa được cung cấp các hồ sơ có liên quan đến việc xử lý khoản nợ vay này từ phía ngân hàng. Do đó, kiểm toán chưa thể đưa ra ý kiến về khoản vay này.

Mặt khác, tài sản đảm bảo cho khoản vay này là giá trị tàu Nosco Vitocry. Tài sản này được phía ngân hàng bán để thu hồi nợ gốc nên Vận tải biển Phương Đông không thực hiện trích trước chi phí lãi vay và đánh giá chênh lệch tỷ giá tại thời điểm 30/6 đối với khoản nợ vay này.

Tuy nhiên, kiểm toán không được cung cấp hồ sơ liên quan đến việc chấp thuận từ phía ngân hàng liên quan đến việc không thu lãi vay cho khoản vay. Tổng số tiền lãi vay phải trích tính theo số dư tiền vay tại thời điểm 30/6 còn phải trả hơn 17 tỷ đồng và chênh lệch tỷ giá của số dư gốc vay này tại thời điểm trên là hơn 2 tỷ đồng.

Vận tải biển Phương Đông cũng không thực hiện trích chi phí lãi vay đối với khoản vay liên quan đến tàu Ngọc Sơn trong 6 tháng đầu 2018 với số tiền ước tính hơn 1,2 tỷ đồng.

Theo Vận tải biển Phương Đông, do tàu Ngọc Sơn đã chìm từ 2016 nhưng đến thời điểm 30/6 đơn vị chưa thu được bảo hiểm tàu Ngọc Sơn từ phía Tổng CTCP Bảo hiểm Petrolimex. Do vậy, doanh nghiệp cho rằng phía đơn vị bảo hiểm phải chịu trách nhiệm bồi thường cả khoản lãi tương ứng trong thời gian chậm thanh toán.

Tuy nhiên, đến thời điểm phát hành báo cáo kiểm toán bán niên 2018 này, kiểm toán vẫn chưa nhận được bất kỳ tài liệu nào của CTCP Bảo hiểm Petrolimex chấp nhận thanh toán khoản lãi nêu trên cho Vận tải biển Phương Đông.

Đối với giá trị thuần của khoản đầu tư vào công ty con (CTCP Thương mại và Vận tải thủy Nosco Quảng Ninh) và các công ty liên kết (CTCP Thương mại và Vận tải Biển Bắc, CTCP Sửa chữa tàu biển Nosco - Vinalines) được xác định trên báo cáo tài chính do đơn vị lập chưa được kiểm toán. Tổng giá trị đầu tư theo giá trị gốc ghi sổ hơn 125 tỷ đồng (giá trị hợp lý theo báo cáo của công ty lập thì khoản đầu tư tại thời điểm 30/6 ước tính hơn 26 tỷ đồng).

Ngoài ra, kiểm toán còn nêu ra một vấn đề khác. Tính đến thời điểm 30/6, tổng tài sản của Vận tải biển Phương Đông gần 1.400 tỷ đồng, tổng nợ phải trả của công ty gần 4.983 tỷ đồng, lỗ lũy kế 3.842 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm 3.583 tỷ đồng.

Khả năng hoạt động liên tục của Vận tải biển Phương Đông phụ thuộc vào khả năng sinh lời trong tương lai và sự tiếp tục đầu tư vốn của các chủ sở hữu.

Video: Đại biểu "truy" việc cổ phần hòa doanh nghiệp giá "bèo"

>>> Đọc thêm: Tổng công ty Thăng Long rơi vào lỗ nặng

Hoàng Hưng
Bình luận
® GƯƠNG MẶT THƯƠNG HIỆU