Văn phòng Chính phủ lấy ý kiến dừng dự án Nam An Khánh

(VTC News) - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi các Bộ Xây dựng, Tư pháp, Tài chính và UBND TP Hà Nội lấy ý kiến về việc tạm dừng thực hiện dự án Khu đô thị mới Nam An Khánh.

Theo văn bản được Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Kiều Đình Thụ ký, việc lấy ý kiến các bộ ngành như trên là do trước đó Thanh tra Chính phủ có văn bản báo cáo và đề nghị Thủ tướng Chính phủ tạm dừng thực hiện dự án Khu đô thị mới Nam An Khánh.

Để có cơ sở trình Thủ tướng xem xét, quyết định, các đơn vị trên phải gửi văn bản nêu ý kiến về đề nghị của Thanh tra Chính phủ và gửi về Văn phòng Chính phủ trước ngày 4/11.

Mô hình khu đô thị Nam An Khánh. Ảnh: N.Y 

Trước đó, Sudico cũng đã đưa ra báo cáo dài 4 trang giải trình và phủ định các cáo buộc của Thanh tra Chính phủ liên quan đến những cáo buộc của cơ quan này đối với Sudico trong dự án Khu đô thị Nam An Khánh.

Theo đó, Sudico cho rằng, đơn vị đã chuyển nhượng dự án đúng quy định. Cụ thể, Sudico tiền thân là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tổng công ty Sông Đà được chuyển đổi sang Công ty cổ phần theo quyết định số 946/QĐ-BXD ngày 08/07/2003 của Bộ Xây Dựng.

Theo đó, hội đồng xác định giá trị doanh nghiệp (do Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính và Tổng công ty Sông Đà lập) đã tính toán để xác định giá trị phần vốn Nhà nước tại Sudico. Thể hiện đầy đủ, chi tiết tại Biên bản bàn giao tài sản ngày 31/07/2003 giữa Bộ Xây dựng, Tổng công ty Sông Đà và Đại diện Công ty.


Do đó, sau khi cổ phần hóa Sudico được chủ động sử dụng toàn bộ tài sản, tiền vốn đã cổ phần hóa để tổ chức sản xuất kinh doanh; thừa kế mọi quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của doanh nghiệp nhà nước khi cổ phần hóa và có các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật…

 
Ngày 9/7/2003 UBND tỉnh Hà Tây có văn bản số 2241/CV-UB-XDCB đồng ý giao Tổng công ty Sông Đà để giao Công ty SUDICO làm chủ đầu tư dự án khu đô thị Nam An Khánh. Đến 22/12/2005, UBND tỉnh Hà Tây đã giao Sudico trực tiếp làm chủ đầu tư dự án này, và được kế thừa mọi quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm từ Tổng công ty Sông Đà đã và đang thực hiện trước đây.


Bên cạnh đó, HĐQT của Tổng Công ty Sông Đà cũng đã có các văn bản chuyển dự án sang cho Sudico và gửiUBND tỉnh Hà Tây giao Sudico làm chủ đầu tư dự án vào tháng 12/2005.

Ngày 04/4/2007, UBND tỉnh Hà Tây có quyết định số 563/QĐ-UBND về việc giao đất chính thức 1.818.410,4 m2 đất tạm giao tại Quyết định số 697/QĐ-UB ngày 30/6/2004 của UBND tỉnh và thu hồi bổ sung 57.665,9 m2 đất nông nghiệp thuộc xã An Khánh và An Thượng giao Sudico thực hiện dự án này.

Theo Sudico, việc Công ty được Tổng công ty Sông Đà giao làm chủ đầu tư dự án khu đô thị mới Nam An Khánh và tiếp tục kế thừa làm chủ đầu tư dự án này sau khi cổ phần hóa là hoàn toàn đúng theo các quy định của pháp luật và quy định hiện hành của Nhà nước.

Sudico ký với Sông Đà là hợp tác đầu tư


Về việc chuyển giao làm chủ đầu tư dự án và việc xác định chủ đầu tư khi chuyển sang công ty cổ phần, Sudico viện dẫn văn bản trả lời của Bộ Tư pháp ngày 12/12/2005 và văn bản ngày 23/12/2005 của Bộ Tài chính.

Trong đó nêu rõ "không có quy định nào cấm việc chủ đầu tư là Tổng Công ty chuyển giao cho doanh nghiệp là đơn vị thành viên của mình làm chủ đầu tư dự án" và "công ty cổ phần được chủ động sử dụng toàn bộ tài sản, tiền vốn đã cổ phần hóa để tổ chức sản xuất kinh doanh; kế thừa mọi quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của doanh nghiệp nhà nước trước khi cổ phần hóa..."

Ngày 22/12/2005, UBND tỉnh Hà Tây đã có văn bản chấp thuận giao cho Công ty Sudico trực tiếp làm chủ đầu tư dự án. Tiếp đến, ngày 4/4/2007, tỉnh này đã có quyết định chính thức giao 181,8 hecta đất đã tạm giao trước đó và bổ sung thêm 5,77 ha cho Sudico.

Ngoài quy trình đúng luật, theo Sudico, câu chuyện nói trên không phải là trường hợp ngoại lệ khi năm 2009, Tổng công ty Sông Đà được Thủ tướng có chủ trương giao làm chủ đầu tư thực hiện Dự án cải tạo nâng cấp một đoạn của Quốc lộ 6 theo hình thức BOT kết hợp BT. Tổng Công ty này sau đó đã giao cho Công ty CP Sông Đà Hà Nội thực hiện cho đến nay.

Sudico cho rằng, việc ký hợp đồng với Tổng Công ty Sông Đà thực hiện dự án Nam An Khánh ở đây là góc độ hợp tác đầu tư và lợi ích, giá trị mà Tổng Công ty Sông Đà đạt được là 155 tỷ đồng, chứ không phải là việc chuyển nhượng dự án giữa hai bên. Bởi lẽ Sudico đã làm chủ đầu tư dự án trên cơ sở văn bản của UBND tỉnh Hà Tây.

Vì thế, ý kiến về việc tạm dừng thực hiện dự án nói trên khi đã hoàn thiện đầy đủ các thủ tục đầu tư theo đúng quy định sẽ gây hậu quả và thiệt hại đến quyền lợi chính đáng của các cổ đông của Sudico, trong đó có cổ đông Nhà nước là tập đoàn Sông Đà.

"Việc dùng biện pháp hành chính yêu cầu tạm dừng hoạt động của các dự án đầu tư đang triển khai tại công ty cổ phần mà cổ đông Nhà nước không nắm chi phối là không được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật hay các quy định hiện hành" - văn bản của Sudico nhấn mạnh.

Khu đô thị mới Nam An Khánh có diện tích sử dụng đất lên tới 288,8 ha nằm ở phía Tây Hà Nội. Năm 2008, dự án nằm trong diện rà soát và phải điều chỉnh quy hoạch, dẫn tới bị chậm trễ triển khai và không đủ điều kiện triển khai đầu tư.

Châu Anh
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN