Vạch trần thủ đoạn trộm vàng siêu tinh vi của đạo chích, chủ tiệm khó lòng nhận ra

(VTC News) - Những thủ đoạn trộm vàng tuy cũ nhưng vẫn được tội phạm áp dụng thành công, dễ dàng qua mặt các nhân viên và chủ tiệm vàng.

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113