• TRANG CHỦ
  • Xã hội

Uy vũ Trung đoàn trực thăng đầu tiên của Việt Nam

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và phu nhân chụp ảnh cùng tổ bay của Trung đoàn 916 trong chuyến đi thăm lại chiến trường Điện Biên Phủ, năm 2004 (ảnh chụp lại từ phòng truyền thống Trung đoàn).

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và phu nhân chụp ảnh cùng tổ bay của Trung đoàn 916 trong chuyến đi thăm lại chiến trường Điện Biên Phủ, năm 2004 (ảnh chụp lại từ phòng truyền thống Trung đoàn).

Những năm gần đây, Trung đoàn đã vinh dự được giao nhiệm vụ thực hiện những chuyến bay quan trọng tại chương trình diễu binh, diễu hành trong dịp Đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội; diễn tập thực binh ứng phó thảm họa khẩn cấp khu vực ASEAN.

Những năm gần đây, Trung đoàn đã vinh dự được giao nhiệm vụ thực hiện những chuyến bay quan trọng tại chương trình diễu binh, diễu hành trong dịp Đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội; diễn tập thực binh ứng phó thảm họa khẩn cấp khu vực ASEAN.

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất