Uy nghiêm lễ thượng cờ trên tàu ngầm Kilo Hà Nội

Sáng nay, 15/1, tại Lữ đoàn tàu ngầm 189, Căn cứ quân sự Cam Ranh (Khánh Hòa), Quân chủng Hải quân tổ chức lễ bàn giao chính thức và lễ thượng cờ trên tàu ngầm Kilo Hà Nội. (Theo Dân Việt)
Sáng nay, ngày 15/1, tại Lữ đoàn tàu ngầm 189, Căn cứ quân sự Cam Ranh (TP. Cam Ranh, Khánh Hòa), Quân chủng Hải quân đã long trọng tổ chức lễ bàn giao chính thức và lễ thượng cờ lên tàu Kilo Hà Nội. Gắn bảng tên tàu Kilo Hà Nội – HQ 182 chuẩn bị cho lễ bàn giao

Sáng nay, ngày 15/1, tại Lữ đoàn tàu ngầm 189, Căn cứ quân sự Cam Ranh (TP. Cam Ranh, Khánh Hòa), Quân chủng Hải quân đã long trọng tổ chức lễ bàn giao chính thức và lễ thượng cờ lên tàu Kilo Hà Nội. Gắn bảng tên tàu Kilo Hà Nội – HQ 182 chuẩn bị cho lễ bàn giao

Khu vực quân cảng trước khi buổi lễ diễn ra

Khu vực quân cảng trước khi buổi lễ diễn ra

 

 

 

 

Khu vực lễ đài

Khu vực lễ đài

Chụp hình lưu niệm với tàu ngầm đầu tiên của Việt Nam, Kilo Hà Nội HQ 182

Chụp hình lưu niệm với tàu ngầm đầu tiên của Việt Nam, Kilo Hà Nội HQ 182

Lễ thượng cờ Tổ Quốc và cờ Hải quân nhân dân Việt Nam trên tàu ngầm Kilo Hà Nội

Lễ thượng cờ Tổ Quốc và cờ Hải quân nhân dân Việt Nam trên tàu ngầm Kilo Hà Nội

Cờ Tổ quốc và cờ Hải quân tung bay trên tàu ngầm Hà Nội

Cờ Tổ quốc và cờ Hải quân tung bay trên tàu ngầm Hà Nội

Thượng tướng Đỗ bá Tỵ - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thăm hỏi thủy thủ đoàn tàu ngầm Kilo Hà Nội – HQ 182 - Ảnh Trọng Thiết- Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng

Thượng tướng Đỗ bá Tỵ - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thăm hỏi thủy thủ đoàn tàu ngầm Kilo Hà Nội – HQ 182 - Ảnh Trọng Thiết- Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng

Thượng tá Trần Thanh Nghiêm – Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn tàu ngầm 189 giới thiệu về Trung tâm điều khiển tàu ngầm - Ảnh Trọng Thiết – Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng

Thượng tá Trần Thanh Nghiêm – Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn tàu ngầm 189 giới thiệu về Trung tâm điều khiển tàu ngầm - Ảnh Trọng Thiết – Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng

Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ kiểm tra tại phi đội DHC-6 Không quân Hải quân nhân dân Việt nam - ẢNh Trọng Thiết – Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng

Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ kiểm tra tại phi đội DHC-6 Không quân Hải quân nhân dân Việt nam - ẢNh Trọng Thiết – Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng

Thượng tướng thăm hỏi cán bộ, chiến sỹ Phi đội săn ngầm K28, Lữ đoàn 954 Không quân Hải quân nhân dân Việt nam - Ảnh Trọng Thiết – Cổng TTĐT Bộ Quốc Phòng

Thượng tướng thăm hỏi cán bộ, chiến sỹ Phi đội săn ngầm K28, Lữ đoàn 954 Không quân Hải quân nhân dân Việt nam - Ảnh Trọng Thiết – Cổng TTĐT Bộ Quốc Phòng

   
Sáng nay, ngày 15/1, tại Lữ đoàn tàu ngầm 189, Căn cứ quân sự Cam Ranh (TP. Cam Ranh, Khánh Hòa), Quân chủng Hải quân đã long trọng tổ chức lễ bàn giao chính thức và lễ thượng cờ lên tàu Kilo Hà Nội. Gắn bảng tên tàu Kilo Hà Nội – HQ 182 chuẩn bị cho lễ bàn giao

Sáng nay, ngày 15/1, tại Lữ đoàn tàu ngầm 189, Căn cứ quân sự Cam Ranh (TP. Cam Ranh, Khánh Hòa), Quân chủng Hải quân đã long trọng tổ chức lễ bàn giao chính thức và lễ thượng cờ lên tàu Kilo Hà Nội. Gắn bảng tên tàu Kilo Hà Nội – HQ 182 chuẩn bị cho lễ bàn giao

Khu vực quân cảng trước khi buổi lễ diễn ra

Khu vực quân cảng trước khi buổi lễ diễn ra

 

 

 

 

Khu vực lễ đài

Khu vực lễ đài

Chụp hình lưu niệm với tàu ngầm đầu tiên của Việt Nam, Kilo Hà Nội HQ 182

Chụp hình lưu niệm với tàu ngầm đầu tiên của Việt Nam, Kilo Hà Nội HQ 182

Lễ thượng cờ Tổ Quốc và cờ Hải quân nhân dân Việt Nam trên tàu ngầm Kilo Hà Nội

Lễ thượng cờ Tổ Quốc và cờ Hải quân nhân dân Việt Nam trên tàu ngầm Kilo Hà Nội

Cờ Tổ quốc và cờ Hải quân tung bay trên tàu ngầm Hà Nội

Cờ Tổ quốc và cờ Hải quân tung bay trên tàu ngầm Hà Nội

Thượng tướng Đỗ bá Tỵ - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thăm hỏi thủy thủ đoàn tàu ngầm Kilo Hà Nội – HQ 182 - Ảnh Trọng Thiết- Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng

Thượng tướng Đỗ bá Tỵ - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thăm hỏi thủy thủ đoàn tàu ngầm Kilo Hà Nội – HQ 182 - Ảnh Trọng Thiết- Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng

Thượng tá Trần Thanh Nghiêm – Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn tàu ngầm 189 giới thiệu về Trung tâm điều khiển tàu ngầm - Ảnh Trọng Thiết – Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng

Thượng tá Trần Thanh Nghiêm – Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn tàu ngầm 189 giới thiệu về Trung tâm điều khiển tàu ngầm - Ảnh Trọng Thiết – Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng

Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ kiểm tra tại phi đội DHC-6 Không quân Hải quân nhân dân Việt nam - ẢNh Trọng Thiết – Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng

Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ kiểm tra tại phi đội DHC-6 Không quân Hải quân nhân dân Việt nam - ẢNh Trọng Thiết – Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng

Thượng tướng thăm hỏi cán bộ, chiến sỹ Phi đội săn ngầm K28, Lữ đoàn 954 Không quân Hải quân nhân dân Việt nam - Ảnh Trọng Thiết – Cổng TTĐT Bộ Quốc Phòng

Thượng tướng thăm hỏi cán bộ, chiến sỹ Phi đội săn ngầm K28, Lữ đoàn 954 Không quân Hải quân nhân dân Việt nam - Ảnh Trọng Thiết – Cổng TTĐT Bộ Quốc Phòng

   
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN