Ứng dụng cơ giới hóa giảm lượng giống gieo sạ

Khoa học - Công nghệThứ Tư, 18/04/2018 15:14:00 +07:00

Chi cục Trồng trọt và BVTV Cần Thơ vừa tổ chức hội thảo "Ứng dụng cơ giới hóa giảm lượng giống gieo sạ trong sản xuất lúa".

Mô hình được triển khai vụ ĐX 2017-2018 tại huyện Vĩnh Thạnh. Có 4 hộ nông dân của HTX Huỳnh Phúc (xã Thạnh Lợi) và HTX Hiếu Bình (xã Thạnh An) tham gia. Mỗi hộ SX 1ha, áp dụng sạ bằng máy sạ hàng và dụng cụ sạ hàng (100kg/ha), sạ bằng máy phun hạt (130kg/ha), cấy bằng máy (40kg/ha) và sạ lan bằng tay (150kg/ha).

Nông dân tham gia mô hình áp dụng theo giải pháp kỹ thuật IPM và “1 phải, 5 giảm” theo hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật. Đồng thời ghi chép lại tất cả thông tin liên quan đến ruộng mô hình vào sổ nhật ký SX như: công lao động, vật tư đầu vào (giống, phân bón, thuốc BVTV…), tình hình sâu bệnh và thiên địch xuất hiện.

Theo Chi cục Trồng trọt và BVTV Cần Thơ, kết quả thực hiện mô hình cho thấy ruộng có mật độ sạ 40kg/ha và 100kg/ha (cấy máy hoặc sạ hàng) ít lượng giống hơn so với ruộng sử dụng phương pháp phun máy (130kg/ha) và sạ tay (150kg/ha) dao động từ 30 - 110kg/ha.

Sạ thưa kết hợp với bón phân cân đối, nên các ruộng cấy máy hoặc sạ hàng ít sâu bệnh hơn so với sạ máy phun hoặc sạ tay góp phần giảm việc sử dụng thuốc BVTV (giảm từ 1 - 2 lần thuốc trừ sâu lẫn thuốc trừ bệnh), giảm chi phí đầu tư và quan trọng hơn là bảo vệ môi trường, tăng chất lượng lúa gạo, cho năng suất cao hơn.

Về hiệu quả kinh tế, ruộng cấy máy (40kg/ha) chi phí đầu tư là cao nhất (hơn 20 triệu đồng/ha), nhưng có lợi nhuận cao nhất so với 3 phương pháp sạ và mật độ sạ còn lại. Còn ruộng sạ hàng 100kg/ha chi phí đầu tư thấp hơn ruộng cấy máy khoảng 5 triệu đồng nhưng lợi nhuận vẫn tương đương nhau.

09-04-03_nh_1_-_p_dung_co_gioi_ho_trong_gieo_s

 

Hiệu quả kinh tế cụ thể của 4 phương pháp sạ và mật độ sạ là: Ruộng cấy máy (40kg/ha) tổng chi phí đầu tư 20,33 triệu đồng/ha (chi phí lao động hơn 12,73 triệu đồng, vật tư 7,6 triệu đồng). Năng suất đạt 11,2 tấn, với giá lúa tươi 6.200 đồng/kg cho thu nhập 69,44 triệu đồng, lợi nhuận 49,1 triệu đồng/ha.

Ruộng sạ hàng (100kg/ha) tổng chi phí đầu tư hơn 15,21 triệu đồng/ha (chi phí lao động 7,69 triệu đồng, vật tư 7,62 triệu đồng). Năng suất đạt 10,32 tấn, với giá lúa tươi 6.200 đồng/kg cho thu nhập 63,98 triệu đồng, lợi nhuận đạt 48,67 triệu đồng/ha.

Ruộng sử dụng phương pháp phun máy (130kg/ha) tổng chi phí đầu tư hơn 14,52 triệu đồng/ha (chi phí lao động 6,97 triệu đồng, vật tư 7,55 triệu đồng). Năng suất 8,95 tấn, với giá lúa tươi 5.700 đồng/kg cho thu nhập 51,01 triệu đồng, lợi nhuận 36,48 triệu đồng/ha.

Ruộng sạ tay (150kg/ha) tổng chi phí đầu tư hơn 18,06 triệu đồng/ha (chi phí lao động 7,35 triệu đồng, vật tư 10,7 triệu đồng). Năng suất 8,93 tấn, với giá lúa tươi 5.700 đồng/kg cho thu nhập 50,9 triệu đồng, lợi nhuận 32,84 triệu đồng/ha.

Ông Phạm Phi Hùng ở HTX Huỳnh Phúc gieo sạ mật độ khoảng 150kg/ha, do sạ tay nên việc áp dụng mật độ sạ 80 - 100kg/ha vẫn gặp khó, còn cấy tay thì chi phí cao. Ông mong muốn được hỗ trợ máy cấy, áp dụng cơ giới vào SX lúa hiệu quả hơn.

Ông Liêu Thanh, Phó Trạm trưởng Trạm Trồng trọt và BVTV huyện Vĩnh Thạnh cho biết: Qua hiệu quả của mô hình thí điểm này, đề xuất tiếp tục mở rộng việc ứng dụng cơ giới hóa vào SX lúa từ công đoạn gieo sạ đến thu hoạch, nhằm giảm chi phí SX, tăng năng suất, lợi nhuận cho nông dân. Đồng thời, kiến nghị hỗ trợ tăng cường cơ sở vật chất phục vụ SX lúa theo hướng hàng hóa, hợp tác, tạo điều kiện áp dụng đồng bộ tiến bộ kỹ thuật.

Theo ông Phạm Văn Quỳnh, nguyên GĐ Sở NN-PTNT Cần Thơ, thành viên tư vấn cho dự án VnSAT, trước đây nông dân gieo sạ trên 400kg/ha, từ những năm 2007-2008 đẩy mạnh áp dụng kỹ thuật “3 giảm, 3 tăng” đến nay đã từng bước giảm giống đáng kể.

Qua thực tế SX lúa cho thấy sạ thưa từ 80kg đến dưới 100kg/ha là cho năng suất và hiệu quả cao nhất. Đây là mật độ gieo sạ tốt nhất. Muốn vậy nông dân phải vào THT, HTX để áp dụng các biện pháp củng cố đê bao, trạm bơm, có điều kiện sạ thưa… Đồng thời tổ chức SX lúa giống và chia sẻ giống xác nhận. Dựa vào một phần hỗ trợ của Nhà nước để đầu tư máy cấy, máy sạ hàng...

Nhã Phương
Bình luận
vtc.vn