• Zalo

UBND Bà Rịa - Vũng Tàu kiên quyết 'xin xem xét' không đền bù

Bức xúc thường ngày Thứ Ba, 14/10/2014 02:21:00 +07:00

Trong nhiều vụ việc giải quyết khiếu nại liên quan đến đất đai thì vụ khiếu nại của 15 cá nhân ở Vũng Tàu là trường hợp hiếm hoi vì 'trên bảo dưới không nghe'.

Trong rất nhiều vụ việc giải quyết khiếu nại liên quan đến đất đai thì vụ việc khiếu nại của 15 cá nhân ở TP. Vũng Tàu là trường hợp khá hiếm hoi vì 'trên bảo dưới không nghe'.

Thậm chí cho đến khi cả Bộ Tư pháp và Thanh tra Chính phủ được “mời” vào “xem xét và có ý kiến”.

Trùng trùng điệp điệp văn bản đối đáp

Ngay trước khi Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng ngày 13/5/2011 thực hiện theo kiến nghị của Bộ TN – MT , thì trước đó 3 ngày, tức ngày 10/5/2011, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã gửi văn bản số 2247/UBND- VP lên Thủ tướng Chính phủ “báo cáo khiếu nại của ông Nguyễn Văn Tổng, đại diện tổ hưu trí ở phường 11, TP.Vũng Tàu”.

Báo cáo này đưa ra một số kết quả kiểm tra hồ sơ địa chính tại phường 11 và tại UBND TP. Vũng Tàu, tại Sở TN – MT tỉnh, kể cả nhân thân của 15 cá nhân trong tổ hưu trí. Trong đó có những “dấu hiệu” không rõ ràng như biên lai thuế khi thì ghi tên cá nhân, lúc thì “tập đoàn”. Hồ sơ quản lý có dấu hiệu chỉnh sửa v.v… và v.v… Từ đó kiến nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận các QĐ giải quyết trước đó của địa phương.

Tiếp theo đó ngày 7/6/2011, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu gửi văn bản số 2891/UBND – VP lên Chính phủ về việc “báo cáo vướng mắc trong thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Tổng…”.
Văn bản đấu qua đấu lại giữa các cơ quan chức năng
Nội dung văn bản báo cáo này cho rằng “việc vận dụng các quy định pháp luật đất đai để giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Tổng có sự khác nhau giữa các bộ, ngành. Hồ sơ pháp lý của người sử dụng đất chưa rõ ràng. Quá trình quản lý sử dụng đất chưa đảm bảo về pháp lý…”, cho nên “ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo các bộ xem xét kiến nghị của UBND tỉnh trước đó, cụ thể là công văn số 2247/UBND – VP” mà tỉnh đã gửi 3 ngày trước Thông báo chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ.

Ngày 5/7/2011, Văn phòng Chính phủ đã yêu cầu Bộ TN – MT có ý kiến trả lời kiến nghị của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Ngày 17/8/2011, Bộ TN – MT có văn bản số 3070/Bộ TNMT – TTr gửi Thủ tướng Chính phủ có ý kiến trả lời nhu sau: Việc ông Nguyễn Văn Tổng và 14 cá nhân được UBND phường 11 giao đất để SX là việc được Nhà nước khuyến khích. Trong quá trình sử dụng các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền không có biện pháp xử lý. Tại thời điểm này Nhà nước chưa có quyết định phê duyệt quy hoạch khu du lịch. 15 cá nhân sử dụng đất liên tục và ổn định.

Trong quá trình sử dụng đã nộp thuế đầy đủ. Đoàn công tác Bộ TN – MT đã kiểm tra và xác định ông Lự, ông Tổng đứng tên trên biên lai nộp thuế là đại diện cho 15 người. Việc nội dung ghi trên biên lai thuế không rõ ràng là trách nhiệm của cán bộ thu thuế... Việc ghi chép trong sổ mục lưu giữ ở 3 cấp không trùng khớp, không thống nhất giữa thực tế sử dụng đất, bản đồ và sổ mục kê là lỗi của các cơ quan Nhà nước, không thể căn cứ vào đó để không công nhận QSDĐ của người sử dụng đất…”.

Bộ TN – MT kết luận “15 cá nhân đủ điều kiện bồi thường về giá trị QSDĐ khi Nhà nước thu hồi là phù hợp với thời điểm UBND tỉnh ban hành QĐ thu hồi đất”.

Ngày 14/9/2011, Văn phòng Chính phủ ra Thông báo số 6406/VP – CP KNTC gửi Bộ TN – MT và UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc như sau: “Đồng ý với ý kiến của Bộ TN- MT…” và “Giao Bộ TN- MT hướng dẫn cụ thể UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Tổng và 14 cá nhân liên quan theo đúng quy định của pháp luật”.

Đặc biệt thông báo nhấn mạnh chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: “UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chỉ đạo thực hiện nhằm giải quyết dứt điểm vụ việc khiếu nại, báo cáo Thủ tướng trong tháng 10/2011”.

Thế nhưng tới đây thì vụ việc vẫn chưa thể nhúc nhích tiến triển vì UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vẫn chưa “tâm phục khẩu phục”.

Đến lượt Thanh tra và Bộ Tư pháp vào cuộc


Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, ngày 25/10/2011, Bộ TN – MT đã gửi công văn số 3934/BTNMT – TTr cho UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đề nghị khẩn trương chỉ đạo giải quyết dứt điểm vụ việc.

Thay vì thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ thì ngày 8/12/2011, UBND tỉnh đã cử Tổ công tác làm việc với đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ TN – MT đề nghị cho Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ TN – MT, Bộ Tài chính thanh tra lại toàn bộ vụ việc. Văn bản số 362/UBND – VP của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu khẩn thiết: “sớm xem xét, chỉ đạo giải quyết dứt điểm khiếu nại của công dân” theo các văn bản đã giải quyết của tỉnh!
Ông Huỳnh Văn Tiến đứng trên mảnh đất bị thu hồi. 
Ngày 14/8/2012, Văn phòng Chính phủ có thông báo số 6161/VPCP – KNTN gửi Thanh tra Chính phủ, Bộ TN – MT, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc như sau: “Thanh tra chủ trì cùng Bộ TN- MT làm việc với UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để thống nhất phương án giải quyết dứt điểm vụ khiếu nại của ông Nguyễn Văn Tổng và 14 cá nhân liên quan, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý III/2012”.

Ngày 12/10/2012, Thanh tra Chính phủ đã tiến hành họp cùng Văn phòng Chính phủ, Bộ TN – MT và UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để thống nhất phương án giải quyết. Sau cuộc họp, Thanh tra Chính phủ đã kết luận chính thức, quan trọng nhất là “ Nhất quán nguyên tắc chấp hành và tổ chức thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, bởi lẽ các ý kiến tham gia không có tình tiết gì mới ngoài các nội dung mà Thủ tướng đã xem xét và có ý kiến chỉ đạo”.

Và “Nhất trí với ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để làm rõ thêm một số ý kiến mà các ngành của địa phương có ý kiến khác nhau, đề nghị Bộ TN – MT cùng Thanh tra Chính phủ hướng dẫn, giải thích và làm việc với địa phương để thống nhất phương án giải quyết dứt điểm”.

Tuy nhiên, sau đó UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lại có báo cáo “Kếtquả rà soát lại và quan điểm giải quyết của UBND tỉnh” cùng “ Một số tình tiết mới” về tính pháp lý của các QĐ trước kia của UBND đặc khu Bà Rịa – Vũng Tàu năm 1987, nhân thân của các cá nhân trong tổ hưu trí. Trong văn bản số 1273/UBND – VP ngày 4/3/2013 gởi Tổng Thanh tra Chính phủ và Bộ trưởng Bộ TN – MT, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vẫn đưa ra phương án “không bồi thường QSDĐ cho 15 cá nhân tổ hưu trí”.

Ngày 8/7/2013, Bộ TN – MT đã có gởi UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu văn bản phúc đáp số 2583/BTNMT – TTr nhắc lại các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đề nghị thực hiện kịp thời phương án giải quyết dứt điểm. Về những tình tiết mới mà UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đưa ra, Bộ TN – MT cho rằng “ Quý UB không đưa ra được các tình tiết mới, khác đã được Bộ TN – MT thẩm tra xác minh và kết luận tại các văn bản trước đó”.

Ngày 6/9/2013, Thanh tra Chính phủ cũng có văn bản số 2025/TTCP – C.III gởi UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo: “Thanh tra Chính phủ nhất trí với ý kiến về kết quả thẩm tra xác minh, ý kiến trả lời của Bộ TN – MT và các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Tổng và 14 hộ dân”.

Đến đây sự việc vẫn chưa được ngã ngũ. UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vẫn tiếp tục “kiến nghị” nhiều lần lên Thủ tướng Chính phủ để giữ quan điểm giải quyết của mình.

Ngày 19/11/2013, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 9780/VPCP – V.I gửi Bộ Tư pháp về việc xin cho ý kiến về việc áp dụng pháp luật đất đai trong việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Tổng và 14 hộ dân.

Bộ Tư pháp đã tiến hành nghiên cứu hồ sơ vụ việc. Ngày 19/12/2013, Bộ Tư pháp đã gửi báo cáo số 8152/BTP- PLDSKT cho Văn phòng Chính phủ. Trong văn bản này Bộ Tư pháp khẳng định: “Về vụ việc này, Bộ Tư pháp nhất trí với quan điểm của Bộ TNMT về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Tổng và 14 hộ dân. Theo đó, diện tích đất UBND TP. Vũng Tàu thu hồi của ông Nguyễn Văn Tổng và 14 hộ dân đủ điều kiện được bồi thường”.

Tới đây, lẽ ra “cuộc đấu” pháp lý giữa các Bộ chuyên môn và UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phải hạ màn, kết thúc. Tuy nhiên, phía UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vẫn cương quyết bảo lưu ý kiến của mình. Đồng thời liên tục gửi các báo cáo kiến nghị lên Chính phủ.

Ngày 15/4/1014, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Tổng và 14 hộ dân. Tham dự có lãnh đạo Bộ TNMT, Bộ Tư pháp, Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Chính phủ và lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kết luận: “Giao Thanh tra Chính phủ chủ trì thành lập đoàn thanh tra liên ngành, tập trung làm rõ những nội dung có ý kiến khác nhau; đề xuất biện pháp giải quyết theo đúng quy định của pháp luật…”.

Ngày 19/9/2014, Thanh tra Chính phủ ra Quyết định thành lập Đoàn Thanh tra liên ngành do ông Nguyễn Chiến Bình, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ làm trưởng đoàn.

Như vậy, sau 6 năm giằng co giữa các cơ quan chuyên môn của Trung ương và Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, vụ việc quay trở lại điểm xuất phát ban đầu!

Theo VNN
Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin