• Zalo

Tỷ phú giàu nhất thế giới, họ là ai?

Kinh tế Thứ Tư, 06/11/2013 05:15:00 +07:00

Trong anh sách 25 tỷ phú giàu nhất thế giới vừa được hãng tin Bloomberg xếp hạng, có đến 14 tỷ phú là công dân nước Mỹ. (Theo VnEconomy)

25. Mark Zuckerberg Thay đổi giá trị tài sản ròng từ đầu năm: +100,1% Nguồn gốc tài sản: Facebook Công dân nước: Mỹ Nguồn ảnh: Reuters

25. Mark Zuckerberg Thay đổi giá trị tài sản ròng từ đầu năm: +100,1% Nguồn gốc tài sản: Facebook Công dân nước: Mỹ Nguồn ảnh: Reuters

24. Sergey Brin Giá trị tài sản ròng: 25,1 tỷ USD Thay đổi giá trị tài sản ròng từ đầu năm: +18,6% Nguồn gốc tài sản: Google Công dân nước: Mỹ Nguồn ảnh: Getty

24. Sergey Brin Giá trị tài sản ròng: 25,1 tỷ USD Thay đổi giá trị tài sản ròng từ đầu năm: +18,6% Nguồn gốc tài sản: Google Công dân nước: Mỹ Nguồn ảnh: Getty

23. Larry Page Giá trị tài sản ròng: 25,5 tỷ USD Thay đổi giá trị tài sản ròng từ đầu năm: +19,3 Nguồn gốc tài sản: Google Công dân nước: Mỹ Nguồn ảnh: Business Insider

23. Larry Page Giá trị tài sản ròng: 25,5 tỷ USD Thay đổi giá trị tài sản ròng từ đầu năm: +19,3 Nguồn gốc tài sản: Google Công dân nước: Mỹ Nguồn ảnh: Business Insider

22. Dieter Schwarz Giá trị tài sản ròng: 25,6 tỷ USD Thay đổi giá trị tài sản ròng từ đầu năm: +23,2% Nguồn gốc tài sản: Lidl Công dân nước: Đức Nguồn ảnh: 60pages

22. Dieter Schwarz Giá trị tài sản ròng: 25,6 tỷ USD Thay đổi giá trị tài sản ròng từ đầu năm: +23,2% Nguồn gốc tài sản: Lidl Công dân nước: Đức Nguồn ảnh: 60pages

21. David Thomson Giá trị tài sản ròng: 25,7 tỷ USD Thay đổi giá trị tài sản ròng từ đầu năm: +12,1% Nguồn gốc tài sản: Thomson Reuters Công dân nước: Canada Nguồn ảnh: Business Insider

21. David Thomson Giá trị tài sản ròng: 25,7 tỷ USD Thay đổi giá trị tài sản ròng từ đầu năm: +12,1% Nguồn gốc tài sản: Thomson Reuters Công dân nước: Canada Nguồn ảnh: Business Insider

20. Karl Albrecht Giá trị tài sản ròng: 26,7 tỷ USD Thay đổi giá trị tài sản ròng từ đầu năm: +15% Nguồn gốc tài sản: Aldi Công dân nước: Đức Nguồn ảnh: AP

20. Karl Albrecht Giá trị tài sản ròng: 26,7 tỷ USD Thay đổi giá trị tài sản ròng từ đầu năm: +15% Nguồn gốc tài sản: Aldi Công dân nước: Đức Nguồn ảnh: AP

19. Alwaleed Bin Talal Al Saud Giá trị tài sản ròng: 27,3 tỷ USD Thay đổi giá trị tài sản ròng từ đầu năm: -5% Nguồn gốc tài sản: Kingdom Holdings Công dân nước: Saudi Arabia Nguồn ảnh: Reuters

19. Alwaleed Bin Talal Al Saud Giá trị tài sản ròng: 27,3 tỷ USD Thay đổi giá trị tài sản ròng từ đầu năm: -5% Nguồn gốc tài sản: Kingdom Holdings Công dân nước: Saudi Arabia Nguồn ảnh: Reuters

18. Alwaleed Bin Talal Al Saud Giá trị tài sản ròng: 27,3 tỷ USD Thay đổi giá trị tài sản ròng từ đầu năm: -5% Nguồn gốc tài sản: Kingdom Holdings Công dân nước: Saudi Arabia Nguồn ảnh: Reuters

18. Alwaleed Bin Talal Al Saud Giá trị tài sản ròng: 27,3 tỷ USD Thay đổi giá trị tài sản ròng từ đầu năm: -5% Nguồn gốc tài sản: Kingdom Holdings Công dân nước: Saudi Arabia Nguồn ảnh: Reuters

17. Jeff Bezos Giá trị tài sản ròng: 28,9 tỷ USD Thay đổi giá trị tài sản ròng từ đầu năm: +22,8% Nguồn gốc tài sản: Amazon Công dân nước: Mỹ Nguồn ảnh: Reuters

17. Jeff Bezos Giá trị tài sản ròng: 28,9 tỷ USD Thay đổi giá trị tài sản ròng từ đầu năm: +22,8% Nguồn gốc tài sản: Amazon Công dân nước: Mỹ Nguồn ảnh: Reuters

16. Stefan Persson Giá trị tài sản ròng: 30,6 tỷ USD Thay đổi giá trị tài sản ròng từ đầu năm: +24,8% Nguồn gốc tài sản: Hennes & Mauritz Công dân nước: Thụy Điển Nguồn ảnh: Wikimedia

16. Stefan Persson Giá trị tài sản ròng: 30,6 tỷ USD Thay đổi giá trị tài sản ròng từ đầu năm: +24,8% Nguồn gốc tài sản: Hennes & Mauritz Công dân nước: Thụy Điển Nguồn ảnh: Wikimedia

15. Sheldon Adelson Giá trị tài sản ròng: 31,6 tỷ USD Thay đổi giá trị tài sản ròng từ đầu năm: +39,1% Nguồn gốc tài sản: Las Vegas Sands Công dân nước: Mỹ Nguồn ảnh: AP

15. Sheldon Adelson Giá trị tài sản ròng: 31,6 tỷ USD Thay đổi giá trị tài sản ròng từ đầu năm: +39,1% Nguồn gốc tài sản: Las Vegas Sands Công dân nước: Mỹ Nguồn ảnh: AP

14. Bernard Arnault Giá trị tài sản ròng: 33 tỷ USD Thay đổi giá trị tài sản ròng từ đầu năm: +14,6% Nguồn gốc tài sản: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Công dân nước: Pháp Nguồn ảnh: Getty

14. Bernard Arnault Giá trị tài sản ròng: 33 tỷ USD Thay đổi giá trị tài sản ròng từ đầu năm: +14,6% Nguồn gốc tài sản: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Công dân nước: Pháp Nguồn ảnh: Getty

13. Liliane Bettencourt Giá trị tài sản ròng: 33,3 tỷ USD Thay đổi giá trị tài sản ròng từ đầu năm: +24,2% Nguồn gốc tài sản: L'Oreal Công dân nước: Pháp Nguồn ảnh: AP

13. Liliane Bettencourt Giá trị tài sản ròng: 33,3 tỷ USD Thay đổi giá trị tài sản ròng từ đầu năm: +24,2% Nguồn gốc tài sản: L'Oreal Công dân nước: Pháp Nguồn ảnh: AP

12. Alice Walton Giá trị tài sản ròng: 33,5 tỷ USD Thay đổi giá trị tài sản ròng từ đầu năm: +9,8% Nguồn gốc tài sản: Wal-Mart Công dân nước: Mỹ Nguồn ảnh: AP

12. Alice Walton Giá trị tài sản ròng: 33,5 tỷ USD Thay đổi giá trị tài sản ròng từ đầu năm: +9,8% Nguồn gốc tài sản: Wal-Mart Công dân nước: Mỹ Nguồn ảnh: AP

11. Rob Walton Giá trị tài sản ròng: 34,2 tỷ USD Thay đổi giá trị tài sản ròng từ đầu năm: +11,5% Nguồn gốc tài sản: Wal-Mart Công dân nước: Mỹ Nguồn ảnh: Getty

11. Rob Walton Giá trị tài sản ròng: 34,2 tỷ USD Thay đổi giá trị tài sản ròng từ đầu năm: +11,5% Nguồn gốc tài sản: Wal-Mart Công dân nước: Mỹ Nguồn ảnh: Getty

10. Jim Walton Giá trị tài sản ròng: 35,1 tỷ USD Thay đổi giá trị tài sản ròng từ đầu năm: 11,6% Nguồn gốc tài sản: Wal-Mart Công dân nước: Mỹ Nguồn ảnh: Reuters

10. Jim Walton Giá trị tài sản ròng: 35,1 tỷ USD Thay đổi giá trị tài sản ròng từ đầu năm: 11,6% Nguồn gốc tài sản: Wal-Mart Công dân nước: Mỹ Nguồn ảnh: Reuters

9. Christy Walton Giá trị tài sản ròng: 36,5 tỷ USD Thay đổi giá trị tài sản ròng từ đầu năm: +10,8%Nguồn gốc tài sản: Wal-Mart Công dân nước: Mỹ Nguồn ảnh: Business Insider

9. Christy Walton Giá trị tài sản ròng: 36,5 tỷ USD Thay đổi giá trị tài sản ròng từ đầu năm: +10,8%Nguồn gốc tài sản: Wal-Mart Công dân nước: Mỹ Nguồn ảnh: Business Insider

8. Larry Ellison Giá trị tài sản ròng: 41 tỷ USD Thay đổi giá trị tài sản ròng từ đầu năm: +4,1% Nguồn gốc tài sản: Oracle Công dân nước: Mỹ Nguồn ảnh: AP

8. Larry Ellison Giá trị tài sản ròng: 41 tỷ USD Thay đổi giá trị tài sản ròng từ đầu năm: +4,1% Nguồn gốc tài sản: Oracle Công dân nước: Mỹ Nguồn ảnh: AP

7. David Koch Giá trị tài sản ròng: 41 tỷ USD Thay đổi giá trị tài sản ròng từ đầu năm: +4,2% Nguồn gốc tài sản: Koch Industries Công dân nước: Mỹ Nguồn ảnh: Getty

7. David Koch Giá trị tài sản ròng: 41 tỷ USD Thay đổi giá trị tài sản ròng từ đầu năm: +4,2% Nguồn gốc tài sản: Koch Industries Công dân nước: Mỹ Nguồn ảnh: Getty

6. Charles Koch Giá trị tài sản ròng: 45,2 tỷ USD Thay đổi giá trị tài sản ròng từ đầu năm: +10,5% Nguồn gốc tài sản: Koch Industries Công dân nước: Mỹ Nguồn ảnh: Business Insider

6. Charles Koch Giá trị tài sản ròng: 45,2 tỷ USD Thay đổi giá trị tài sản ròng từ đầu năm: +10,5% Nguồn gốc tài sản: Koch Industries Công dân nước: Mỹ Nguồn ảnh: Business Insider

5. Ingvar Kamprad Giá trị tài sản ròng: 50,3 tỷ USD Thay đổi giá trị tài sản ròng từ đầu năm: +26,8% Nguồn gốc tài sản: Ikea Công dân nước: Thụy Điển Nguồn ảnh: Forbes

5. Ingvar Kamprad Giá trị tài sản ròng: 50,3 tỷ USD Thay đổi giá trị tài sản ròng từ đầu năm: +26,8% Nguồn gốc tài sản: Ikea Công dân nước: Thụy Điển Nguồn ảnh: Forbes

4. Warren Buffet Giá trị tài sản ròng: 58,2 tỷ USD Thay đổi giá trị tài sản ròng từ đầu năm: +21,5% Nguồn gốc tài sản: Berkshire Hathaway Công dân nước: Mỹ Nguồn ảnh: Reuters

4. Warren Buffet Giá trị tài sản ròng: 58,2 tỷ USD Thay đổi giá trị tài sản ròng từ đầu năm: +21,5% Nguồn gốc tài sản: Berkshire Hathaway Công dân nước: Mỹ Nguồn ảnh: Reuters

3. Amancio Ortega Giá trị tài sản ròng: 61,9 tỷ USD Thay đổi giá trị tài sản ròng từ đầu năm: +7,7% Nguồn gốc tài sản: Inditex Công dân nước: Tây Ban Nha Nguồn ảnh: YouTube

3. Amancio Ortega Giá trị tài sản ròng: 61,9 tỷ USD Thay đổi giá trị tài sản ròng từ đầu năm: +7,7% Nguồn gốc tài sản: Inditex Công dân nước: Tây Ban Nha Nguồn ảnh: YouTube

2. Carlos Slim Giá trị tài sản ròng: 65,5 tỷ USD Thay đổi giá trị tài sản ròng từ đầu năm: -12,9% Nguồn gốc tài sản: America Movil Công dân nước: Mexico Nguồn ảnh: Business Insider

2. Carlos Slim Giá trị tài sản ròng: 65,5 tỷ USD Thay đổi giá trị tài sản ròng từ đầu năm: -12,9% Nguồn gốc tài sản: America Movil Công dân nước: Mexico Nguồn ảnh: Business Insider

1. Bill Gates Giá trị tài sản ròng: 72,9 tỷ USD Thay đổi giá trị tài sản ròng từ đầu năm: +16,2% Nguồn gốc tài sản: Microsoft Công dân nước: Mỹ Nguồn ảnh: AP

1. Bill Gates Giá trị tài sản ròng: 72,9 tỷ USD Thay đổi giá trị tài sản ròng từ đầu năm: +16,2% Nguồn gốc tài sản: Microsoft Công dân nước: Mỹ Nguồn ảnh: AP

Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin

Cùng chuyên mục

Một tuần buồn tẻ của giá vàng

Một tuần buồn tẻ của giá vàng

Trong khi giá vàng thế giới đóng cửa tuần này gần như không thay đổi so với cuối tuần trước thì biến động giá vàng trong nước cũng chưa đến 100.000 đồng/lượng.

Đọc nhiều