Tuyển sinh theo nhóm: Phải được duyệt đề án tự chủ tuyển sinh

(VTC News) - Đối với các trường tuyển sinh theo nhóm, Bộ GD-ĐT yêu cầu phải xây dựng đề án tự chủ tuyển sinh của nhóm trường và báo cáo Bộ.

Chiều 15/3, Bộ GD-ĐT đã hướng dẫn các đại học, học viện, các trường ĐH, CĐ, các sở GD-ĐT một số nội dung về công tác tuyển sinh năm 2016.
Nhiều điểm mới được Bộ GD-ĐT lưu ý trong mùa tuyển sinh năm 2016 

Nhiều điểm mới được Bộ GD-ĐT lưu ý trong mùa tuyển sinh năm 2016 


Đối với các trường sử dụng kết quả kỳ thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia để xét tuyển:

Chỉ xét tuyển các thí sinh đã đăng ký sử dụng kết quả kỳ thi để xét tuyển ĐH, CĐ;

 Công bố công khai trên trang thông tin điện tử của trường và các phương tiện thông tin đại chúng quy định xét tuyển vào các ngành hoặc nhóm ngành (sau đây gọi chung là ngành) của trường bao gồm:

- Tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển;

- Cách thức xét tuyển giữa ngành thứ nhất và thứ hai theo thứ tự ưu tiên trong Phiếu đăng ký xét tuyển (ĐKXT) của  thí sinh;

-  Chỉ tiêu tuyển sinh của từng ngành theo từng phương thức xét tuyển (nếu trường có đề án tự chủ tuyển sinh).

Tổ chức nhận ĐKXT của thí sinh theo các phương thức được quy định tại Quy chế tuyển sinh; cập nhật dữ liệu ĐKXT của thí sinh lên hệ thống quản lý dữ liệu tuyển sinh quốc gia; thông báo công khai kết quả xét tuyển trên trang thông tin điện tử của trường;

Các trường có tổ chức sơ tuyển và các trường tổ chức thi môn năng khiếu, cần xây dựng kế hoạch sơ tuyển hoặc thi các môn năng khiếu.

Quá trình sơ tuyển có kết quả sơ tuyển trước ngày 01 tháng 8 năm 2016; có kết quả thi môn năng khiếu trước ngày bắt đầu của mỗi đợt xét tuyển;

Cập nhật vào hệ thống quản lý dữ liệu tuyển sinh quốc gia sau khi có kết quả: Danh sách các thí sinh đã đạt yêu cầu sơ tuyển (kèm theo số của Giấy chứng minh nhân dân hoặc số báo danh trong kỳ thi THPT quốc gia của thí sinh); Danh sách thí sinh dự thi (kèm theo số của Giấy chứng minh nhân dân hoặc số báo danh trong kỳ thi THPT quốc gia của thí sinh) và kết quả thi môn năng khiếu.

Các trường tuyển sinh theo nhóm:

Xây dựng đề án tự chủ tuyển sinh của nhóm trường và báo cáo Bộ GD-ĐT.

Sau khi được Bộ GD-ĐT xác nhận bằng văn bản đề án phù hợp với qui chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính qui hiện hành, các trường trong nhóm công bố công khai đề án tự chủ tuyển sinh trên trang thông tin điện tử của các trường;

 Thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo quy định tại đề án tự chủ tuyển sinh trong tổ chức xét tuyển và giải quyết các vấn đề phát sinh.

Đối với các trường tuyển sinh riêng:

Tổ chức tuyển sinh theo Đề án tự chủ tuyển sinh đáp ứng các yêu cầu quy định tại Quy chế tuyển sinh và được Bộ GDĐT xác nhận bằng văn bản;

Thời hạn kết thúc việc xét tuyển là ngày 20 tháng 10 năm 2016 đối với trường đại học hệ ĐH và 15 tháng 11 năm 2016 đối với trường cao đẳng hệ CĐ.


Phạm Thịnh

TIN TỨC LIÊN QUAN

Bình luận
® GƯƠNG MẶT THƯƠNG HIỆU