Tướng Nguyễn Thành Cung: Cấp thiết xây dựng Luật Cảnh sát biển Việt Nam

(VTC News) - Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết xây dựng Luật Cảnh sát biển Việt Nam là yêu cầu cấp thiết và đáp ứng nhu cầu thực tiễn.

Kết luận trên của Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng được đưa ra tại Hội nghị Tổng kết thi hành Pháp lệnh Lực lượng Cảnh sát biển (LLCSB) Việt Nam do Bộ Quốc phòng tổ chức sáng 29/2/2016.

Pháp lệnh LLCSB Việt Nam ra đời năm 1998, qua một lần sửa đổi, thay thế, cùng với văn bản hướng dẫn thi hành không chỉ là nền tảng pháp lý dể xây dựng một lực lượng thực thi pháp luật trên biển mà với những quy định ngày càng hoàn thiện đã tác động mạnh mẽ đến sự phát triển của LLCSB Việt Nam.
Thượng tướng Nguyễn Thành Cung phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: Hồng Pha 

Thượng tướng Nguyễn Thành Cung phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: Hồng Pha 

Pháp lệnh là cơ sở để Bộ Quốc phòng tham mưu cho Đảng, Nhà nước những vấn đề về quản lý an ninh, trật tự, an toàn trên biển; là căn cứ để tổ chức triển khai chức năng, nhiệm vụ của LLCSB Việt Nam theo quy định của Việt Nam và các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; đồng thời cũng là nền tảng pháp lý vững chắc để xây dựng, phát triển về mặt tổ chức lực lượng; bảo đảm chế độ, chính sách; công tác đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát biển đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của LLCSB Việt Nam trong tình hình mới...

Quá trình thực hiện Pháp lệnh cho thấy, Pháp lệnh LLCSB Việt Nam được xây dựng phù hợp với yêu cầu thực tiễn, ngày càng đi vào cuộc sống, là cơ sở pháp lý quan trọng trong quá trình xây dựng, phát triển và thực hiện nhiệm vụ của LLCSB Việt Nam.

Tuy nhiên, trước yêu cầu quản lý an ninh, trật tự, an toàn và bảo đảm thực thi pháp luật trên biển trong tình hình mới, Pháp lệnh LLCSB Việt Nam cũng bộc lộ những bất cập nhất dịnh đòi hỏi phải sửa đổi, bổ sung.

Bên cạnh đó, do một số nguyên nhân  khách quan và chủ quan có nội dung của Pháp lệnh chưa được triển khai đầy đủ, LLCSB có mặt phát triển chưa tương xứng với lộ trình xây dựng và phát triển cũng như yêu cầu của tình hình.
Hội nghị Tổng kết thi hành Pháp lệnh Lực lượng Cảnh sát biển - Ảnh: Hồng Pha 

Hội nghị Tổng kết thi hành Pháp lệnh Lực lượng Cảnh sát biển - Ảnh: Hồng Pha 

Chính vì vậy, việc xây dựng Luật Cảnh sát biển nhằm tuân thủ Quy định của Hiến pháp năm 2013; luật hóa những quy định đã được thực tiễn qua các năm triển khai chứng minh là hoàn toàn đúng đắn theo quy định của Luật Ban hành quy phạm pháp luật; nội luật hóa những quy định có liên quan của các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; đồng thời, sửa đổi, bổ sung những bất cập của Pháp lệnh LLCSB Việt Nam, đảm bảo tính thống nhất trong các quy định liên quan đến tổ chức và hoạt động của LLCSB Việt Nam.

Tại hội nghị, các đại biểu đều thống nhất sự cần thiết phải xây dựng Luật Cảnh sát biển Việt Nam, phù hợp với Hiến pháp năm 2013, các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Thành Cung nhấn mạnh, trên cơ sở tổng kết thi hành Pháp lệnh LLCSB, bổ sung các quy định mới, để xây dựng Luật Cảnh sát biển Việt Nam là yêu cầu cấp thiết và đáp ứng nhu cầu thực tiễn.

Thượng tướng Nguyễn Thành Cung đề nghị, trong quá trình xây dựng Luật Cảnh sát biển phải bảo đảm tính ổn định lâu dài, mang tính phát triển, qua đó thiết thực góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với lực lượng, đồng thời tạo hành lang pháp lý để LLCSB Việt Nam phối hợp với các lực lượng có liên quan trực tiếp thực hiện tốt nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.

Hồng Pha

Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN