• Zalo

Từ vựng tiếng Anh các dấu mốc trong cuộc đời con người

Giáo dục Thứ Sáu, 01/03/2019 06:58:00 +07:00

Trong tiếng Anh, 'get a job' là xin việc; 'make a will' là lập di chúc.

Human-Life-Cycle

 Từ vựng tiếng Anh về vòng tròn cuộc đời bằng hình ảnh. (Ảnh: 7 ESL)

Be born: Được sinh ra Have a baby: Sinh con
Start school: Đi học Divorce: Ly hôn
Make friends: Kết bạn Emigrate: Nhập cư
Graduate: Tốt nghiệp Retire: Về hưu
Get a job: Xin việc Make a will: Lập di chúc 
Fall in love: Yêu Testament: Di chúc
Get married: Kết hôn  Die: Chết
Linh Nhi
Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin