Từ hôm nay, khách hàng mất tiền trong tài khoản được bồi hoàn

(VTC News) - Từ hôm nay (28/11), khách hàng mất tiền trong tài khoản không do lỗi của mình sẽ được bồi hoàn.

5 ngày kể từ ngày thông báo kết quả tra soát khiếu nại cho khách hàng, tổ chức phát hành thẻ phải thực hiện bồi hoàn cho chủ thẻ theo thỏa thuận và quy định của pháp luật hiện hành.

VTC1

Bình luận

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế

Góc thư giãn

Truyền hình thể thao