Từ 2017, không được dùng số và ký tự để đặt tên người

(VTC News) - Kể từ ngày 1/1/2017, Bộ luật dân sự 2015 sửa đổi quy định cụ thể về việc đặt tên người sẽ chính thức có hiệu lực, tên của công dân Việt Nam phải được đặt bằng tiếng Việt hoặc tiếng dân tộc khác của Việt Nam, không đặt tên bằng số, bằng một ký tự mà không phải là chữ.

 

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế