Từ 15/9, không muốn bị phạt 800.000 đồng, người nuôi chó phải biết thông tin này

(VTC News) - Từ ngày 15/9, nếu chó ra đường không được đeo rọ mõm, chủ nuôi chó sẽ bị xử phạt tới 800.000 đồng.

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế