• Zalo

Từ 15/1/2020, thêm nhiều loạt trường hợp bị thu hồi, hủy bỏ văn bằng

Giáo dục Thứ Ba, 03/12/2019 12:55:00 +07:00

Từ 15/1/2020, sẽ có thêm nhiều trường hợp bị thu hồi, hủy bỏ văn bằng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Quy định này nằm trong Thông tư 21/2019/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo mới được ban hành về "Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông", có hiệu lực từ 15/1/2020.

Theo đó, Thông tư này bổ sung thêm 6 trường hợp bị thu hồi, hủy bỏ văn bằng, chứng chỉ so với trước đây.

Cụ thể, thu hồi, hủy bỏ văn bằng, chứng chỉ do hành vi gian lận trong tuyển sinh, học tập, thi cử, bảo vệ đồ án, khóa luận tốt nghiệp, luận văn, luận án hoặc gian lận trong việc làm hồ sơ để được cấp văn bằng, chứng chỉ; cấp cho người không đủ điều kiện; do người không có thẩm quyền cấp; bị tẩy xóa, sửa chữa; để cho người khác sử dụng; do lỗi của cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng, chứng chỉ. 

Cùng với đó, trường hợp do lỗi của cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng, chứng chỉ thì cơ quan này có trách nhiệm cấp lại bản chính văn bằng, chứng chỉ theo thủ tục.

Cụ thể người có yêu cầu chuẩn bị 1 bộ hồ sơ (gồm: đơn đề nghị cấp lại văn bằng, chứng chỉ…) rồi nộp bộ hồ sơ đó bằng cách gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ phải xem xét quyết định việc cấp lại văn bằng, chứng chỉ và nếu không cấp lại thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Thông tư cũng nêu rõ, nếu mẫu văn bằng, chứng chỉ đã thay đổi thì sử dụng mẫu hiện hành để cấp cho người được cấp lại văn bằng, chứng chỉ…

Ngoài ra, Thông tư trên quy định, thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng, chứng chỉ có trách nhiệm ban hành quy chế bảo quản, lưu giữ, sử dụng, cấp phát văn bằng, chứng chỉ của cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng, chứng chỉ (quy chế phải quy định rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân và chế tài xử lý khi để xảy ra vi phạm); xác minh tính xác thực của văn bằng, chứng chỉ khi có yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân; chịu trách nhiệm cá nhân trước cơ quan quản lý cấp trên và trước pháp luật về việc quản lý và cấp phát văn bằng, chứng chỉ.

Còn theo Thông tư 20/2019/TT-BGDĐT liên quan đến việc kiểm tra, cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên, cũng từ 15/1/2020 sẽ bãi bỏ các quy định về kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên tại Quyết định 30/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo đó, các quy định về đối tượng, phạm vi điều chỉnh; hồ sơ, thủ tục đăng ký dự kiểm tra; nội dung kiểm tra, thời lượng, yêu cầu của đề kiểm tra; điều kiện, thẩm quyền cấp chứng chỉ cũng như xếp loại kết quả kiểm tra… nêu tại Quyết định 30/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ không còn được áp dụng.

Tuy nhiên, các chứng chỉ ngoại ngữ đã được cấp theo Quyết định này vẫn có giá trị sử dụng. Đối với các khóa đào tạo, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên đang triển khai thực hiện trước ngày 15/1/2020 thì tiếp tục thực hiện cho đến khi kết thúc.

Tùng Lâm
Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin

Cùng chuyên mục

Đọc nhiều