Từ 1/8, truy xe vi phạm giao thông từ clip của người dân

(VTC News) - Theo Nghị định 46 có hiệu lực từ ngày 1/8, người dân có quyền ghi hình ảnh vi phạm của người tham gia giao thông để cảnh sát làm căn cứ xác minh, xử phạt.

 

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế