Xếp hạng 23 ở Việt Nam, Đại học Ngoại thương nói gì?

Thứ Bảy, 09/09/2017 06:56:00 +07:00

Trường Đại học Ngoại thương có quan điểm như thế nào khi chỉ “xếp hạng 23” trong Bảng xếp hạng 49 trường Đại học ở Việt Nam?

VTC1