Việt Nam là 'chất xúc tác đặc biệt' đối với đàm phán Mỹ-Triều

Thứ Hai, 25/02/2019 14:57:00 +07:00

Việc Việt Nam đồng ý tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ 2 tại Hà Nội thể hiện rõ Việt Nam là một thành viên tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

VTC1