Video mới về khoảnh khắc đột kích sào huyệt IS giải cứu 69 con tin

Thứ Hai, 26/10/2015 07:28:00 +07:00

Giữa âm thanh lách cách của tiếng súng, những con tin đi chân trần, quần áo nhuốm máu sợ hãi di chuyển theo hướng dẫn để thoát khỏi sào huyệt tối tăm của IS.

(VTC News) - Giữa âm thanh lách cách của tiếng súng, những con tin đi chân trần, quần áo nhuốm máu sợ hãi di chuyển theo hướng dẫn để thoát khỏi sào huyệt tối tăm của IS.