Video: Làm giàu nhanh chóng với nghề bán nước mắt

Thứ Tư, 04/12/2019 06:38:00 +07:00

Nhờ kỹ năng khóc thuê chuyên nghiệp, nhiều người phụ nữ ở Trung Quốc có thu nhập lên tới 200.000 NDT (gần 660 triệu VND) mỗi năm.

VTC14