U mê đi theo 'Hội Thánh Đức Chúa Trời', nhiều người bán hết gia sản, gia đình ly tán

Thứ Năm, 19/04/2018 08:09:00 +07:00

Nhiều gia đình lâm cảnh ly tán, khốn khổ khi có người thân u mê tin theo đạo lạ "Hội Thánh Đức Chúa Trời" tại Hải Phòng.

>>> Đọc thêm: Kinh hãi thứ nước màu đỏ, uống vào là đi theo tà đạo 'Hội Thánh Đức Chúa Trời'

VTC1