Truy tìm kẻ trộm bò chỉ chặt lấy đùi ở Phú Yên

Thứ Tư, 19/10/2016 16:20:00 +07:00

Kẻ trộm dùng búa đập vào đầu con bò rồi xẻ thịt, chỉ lấy 4 đùi, bỏ lại xác.

VTC9