Trung Quốc: Quy định mới 'đến viện dưỡng lão được thưởng tiền', con cái đổ xô đến thăm bố mẹ

Thứ Tư, 07/12/2016 07:09:00 +07:00

Trước thực trạng con cái bỏ mặc bố mẹ trong viện dưỡng lão ở Tô Châu (Trung Quốc), viện đã nảy ra sáng kiến thưởng tiền cho những người tới thăm bố mẹ tại đây, số tiền thưởng được lũy tiến theo tần suất thăm nom.

VTC14