Trực tiếp: Bản tin đặc biệt cơn bão số 12

Thứ Bảy, 04/11/2017 12:01:00 +07:00

Cập nhật thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả của cơn bão số 12 tại Nam Trung Bộ.

VTC14