Tình nguyện viên giải cứu hàng trăm tấn khoai lang Nhật cho nông dân Gia Lai

Thứ Năm, 21/03/2019 15:40:00 +07:00

Để hạn chế việc khoai ế trên ruộng, nhiều người tình nguyện đã thu mua và vận chuyển khoai đến đô thị lớn tiêu thụ.

Hữu Dánh