Tìm về địa danh gắn với cuộc đàm phán Hiệp định Paris

Thứ Sáu, 25/01/2013 08:11:00 +07:00

(VTC News) - Tìm hiểu về những địa danh, những căn cứ gắn liền với việc ký Hiệp định Paris cách đây 40 năm tại chính thủ đô nước Pháp.