Sức mạnh trực thăng săn ngầm Ka-28 mà Việt Nam sở hữu

Thứ Bảy, 22/06/2019 15:44:00 +07:00

Trực thăng Ka-28 lượn lờ trên mặt biển thả phao định vị thủy âm để phát hiện tàu ngầm ở độ sâu 500 m.

LẾ HIẾU