Quan tham Trung Quốc trữ 3 tấn tiền mặt liên quan đến hàng trăm người

Video 07:42 12/11/2018

Vụ án quan tham Trung Quốc Lại Tiểu Dân trữ 3 tấn tiền mặt trong nhà liên quan tới mấy trăm người, không thể hoàn thành điều tra trong vòng 3 năm tới với lực lượng như hiện nay.

VTC14
Hiện bình luận
Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin