Phan Sào Nam gọi biến cố vi phạm pháp luật của mình là may mắn trong cuộc đời

Truyền hình 11:30 24/11/2018

Được nói lời sau cùng, bị cáo Phan Sào Nam nói từ biến cố đã nhận ra được nhiều điều hơn trong cuộc sống.

VIỆT AN - TÙNG LÂM
Hiện bình luận
Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin