Mức độ ô nhiễm không khí Hà Nội cao nhất toàn cầu, người dân cần hạn chế ra ngoài

Thứ Sáu, 13/12/2019 16:25:00 +07:00

Chất lượng không khí Hà Nội được ghi nhận chạm ngưỡng cực kỳ nguy hại, người dân cần hạn chế ra ngoài.

VTC1