Lùm xùm BOT Cai Lậy: 100 đồng có phải chìa khóa giải quyết vấn đề?

Chủ Nhật, 03/12/2017 11:08:00 +07:00

Ngân hàng Nhà nước cung ứng đủ tiền lẻ 100 đồng để BOT Cai Lậy trả cho tài xế, nhưng rõ ràng 100 đồng không phải là chuyện, càng không phải chìa khóa giải quyết vấn đề.

Mấu chốt tranh cãi hiện nay giữa tài xế và BOT là vị trí đặt trạm khi tài xế muốn BOT di dời về đường tránh để những người không sử dụng không phải trả tiền. Tuy nhiên khẳng định của đại diện Bộ Giao thông Vận tải tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ, Bộ Giao thông Vận tải cho rằng vị trí đặt BOT Cai Lậy là hợp lý. Liệu lý giải này có thể chấp nhận hay không?

>>> Đọc thêm: Cả nước có 8 trạm BOT vị trí bất hợp lý tương tự Cai Lậy

VTC1