Luận điệu phi lý, phản khoa học của tà đạo 'Hội Thánh Đức Chúa Trời'

Thứ Sáu, 20/04/2018 15:53:00 +07:00

"Hội Thánh Đức Chúa Trời" có nội dung tuyên truyền cực đoan, phản khoa học như chỉ sống cho riêng mình, từ bỏ gia đình, không thờ cúng tổ tiên, không làm mà vẫn có ăn.

"Hội Thánh Đức Chúa Trời" thực chất là tổ chức tự xưng, chưa được công nhận là tổ chức tôn giáo hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, có biểu hiện mê tín dị đoan, lợi dụng giáo lý để trục lợi cá nhân. Nhiều gia đình có người thân bị lôi kéo vào tổ chức này cho biết, hàng tháng, tín đồ phải đóng góp 1/10 thu nhập và phải có trách nhiệm đi truyền giáo cho người khác.

>>> Đọc thêm: Bất lực nhìn người thân đập bàn thờ tổ tiên, u mê đi theo tà đạo 'Hội Thánh Đức Chúa Trời'

Nguồn: ANTV