Ký ức Gạc Ma trong vị thuyền trưởng kiên trung giữ đảo

Thứ Tư, 13/03/2019 11:13:00 +07:00

Trong thời khắc sinh tử, thuyền trưởng Vũ Huy Lễ hạ lệnh mở hết tốc lực, tàu HQ 505 phi thẳng lên đảo, trở thành pháo đài kiên cố bảo vệ đảo.

VTC1